G-022SCGR6MW G-022SCGR6MW

Antik Yunan Olimpiyatları: Festival ve Oyunlar Hakkında 27 Tarihi Gerçek

Published on:

MÖ 776’dan itibaren bin yıl boyunca, her dört yılda bir, Yunanca konuşan, dünyanın dört bir yanından insanlar antik Olimpiyat Oyunlarını kutlamak için Olympia bölgesine seyahat etti. Burada Yunanistan ve kolonilerindeki şehir devletlerini temsil eden sporcular bokstan savaş arabası yarışlarına kadar çeşitli spor dallarında yarışırlardı. Bu üstün fiziksel beceri sınavında başarılı olanlar yüzyıllar boyunca yerel kahramanlar olarak muamele görürdü.

Antik oyunlar festivali ile günümüz Olimpiyatları arasındaki belki de en keskin ayrım, Antik Yunan Olimpiyatlarının sportif olduğu kadar dini bir etkinlik olması gerçeğidir. Olympia’da 70’in üzerinde farklı dini sunak keşfedilmiştir ve festivalin ilk iki günü tamamen dini kurbanlara ayrılmıştır. Bu dönem, Oyunlarla en yakından ilişkili tanrı olan Zeus’a 100 öküzün kurban edilmesiyle doruğa ulaşmıştır.

1. Olympia Zeus İçin En Kutsal Alana Ev Sahipliği Yapıyordu

Olympia’daki Altis korusunun, Herakles’in ağaçların arasında bir alan açtığı ve bu alanı Zeus onuruna ilk Oyunları düzenlemek için kullandığı yer olduğuna inanılıyordu. Zaman içinde Olympia’da Zeus için birçok tapınak, sunak ve heykel dikilmiştir. Ancak, en çok hayranlık uyandıran heykel, Zeus’un büyük tapınağının içindeki heykeliydi. Herodot’a göre antik dünyanın yedi harikasından biri olan bu heykel yaklaşık 13 metre yüksekliğindeydi ve fildişi ile altından yapılmıştı. Heykel MS 5. yüzyılda çıkan bir yangın sonucu yok olmuştur.

Olympia Zeus Heykelinin Kopyası

2. Antik Olimpiyatlar Aslında Cenaze Oyunlarıydı

Tarihçiler, bazı Yunan mitolojik orijin hikayelerine rağmen, antik Olimpiyatların aslında Bronz Çağı’nda ölen yerel kahramanlar onuruna düzenlenen cenaze oyunlarından geliştiğine inanmaktadır. Özellikle Pelops, Olympia’nın yerel kahramanlarından biriydi ve mezarının hala Altis’te olduğu söylenmektedir.

3. Olimpiyat Ateşkesi Oyunlar Başlamadan Önce İmzalanırdı

Katılan her şehir devleti Olimpik Ateşkes’e imza atmak zorundaydı. Buna göre savaş halindeki devletler düşmanlıklarını geçici olarak durdurmalıydı. Bu da Olympia’ya giden sporcular ve seyirciler için Yunanistan’da güvenli geçişe izin veriyordu. Ateşkes haberini ve Oyunların tarihlerini ilgili tüm devletlere duyurmak için üç haberci gönderildi.

4. Antik Yunan Olimpiyatları Yazın En Güzel Zamanlarında Düzenlenirdi

Yılın en sıcak döneminde fiziksel açıdan zorlu bir oyun festivali düzenlemek mantığa aykırı görünebilir. Ancak bu dönem aynı zamanda antik Yunanistan’ın ana ekonomisi olan tarım işleri için yılın en sakin zamanıydı. Böylece çok daha fazla insan Oyunlara katılmak ve eğlenmek için boş zaman bulabiliyordu. Ayrıca festivalin kötü hava koşulları nedeniyle nadiren kesintiye uğradığı anlamına da geliyordu.

5. Antik Olimpiyatlarda Bir Otel Vardı

Ünlü Leonidaion, zengin ziyaretçiler ve yetkililer için bir oteldi. Adını kurucusu Naksoslu Leonidas’tan alan bu otel, konuk odaları ve hatta küçük dairelerden oluşuyordu. Arkeolojik kazılar, Leonidaion’un her iki yanında onu çevreleyen düzenli sütunlar ve iç kısmında büyük bir özel avlu bahçesi olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Leonidaion

6. Yunan Kolonileri Olympia’da Hazine Saklardı

Olympia’da bir Hazine binasına sahip olmak prestijli bir konum olarak kabul edilirdi. Bugüne kadar on bir tane hazine binası keşfedilmiştir ve her biri minyatür bir tapınak şeklindedir. Hazine binalarında çok sayıda eşya saklanırdı, ancak en önemlileri koloniye ait değerli eşyalar ve acil durumlarda kullanılmak üzere bir miktar paraydı.

Athenian Hazina Binası, Delphi

7. Kazanan Atletler İçin Şiirler Yazılırdı

Antik Yunan Olimpiyatları’nda kazananlar, M.Ö. 5. yüzyılın ünlü şairleri Pindar ve Bacchylides gibi şairlere, kendilerini onurlandırmak için zafer şiirleri ya da ‘Odes’ yazdırırlardı. Galip kendi ülkesine döndüğünde bu şiirler bir koro tarafından seslendirilirdi ve antik oyunları anlamamız için mükemmel edebi kaynaklardır.

8. Modern Oyunların Pek Çok Unsuru Antik Olimpiyatlarda Mevcut Değildi

Ev sahibi bir şehirden diğerine meşaleyi taşımak gibi birçok iyi bilinen modern Olimpiyat geleneği antik oyunlarda mevcut değildi. Beş Olimpiyat halkasının şekli de modern bir tasarımdır. İlginç bir şekilde, maraton etkinliği, adını bir antik Yunan bölgesinden ve savaşından almasına rağmen, antik yarışmaların bir parçası değildi.

9. Kadınlar Antik Olimpiyatlara Katılmazdı

Evli kadınların oyunlara yarışmacı ya da seyirci olarak katılması yasaktı. Rodoslu Pherenike adında bir kadın erkek boks antrenörü kılığına girmiştir. Onun boksörü kazanır ancak kutlamalar sırasında yanlışlıkla kadın olduğu ortaya çıkar. O andan itibaren tüm antrenörler kayıt işlemlerine çıplak katılmak zorunda kaldı!

10. Etkinlik Kuralları Şiddete Başvurarak Uygulanırdı

Antik Yunan Olimpiyatlarında kurallara uymayan yarışmacılar herkesin önünde kırbaçlanırdı. Buna bir koşu yarışında hatalı başlangıç yapma suçunu işleyenler de dahildi. Alytes olarak bilinen ve bir yarışta kazara bile olsa böyle bir üstünlük sağlayan yarışmacıları kırbaçlamaya hazır bekleyen özel görevliler vardı.

11. Oyunlarda Düzenlenen İlk Etkinlik 200 Metreydi

Stadion, stadyumun boydan boya uzunluğuydu ve görünüşe göre Herakles’in 600 ayağının uzunluğuna, yani 200 metreye denk geliyordu. Zamanla yarışlara iki koşu türü daha eklenmiştir: diaulos (stadyumun iki uzunluğu) ve dolichos (20/24 uzunluk). Üç koşu yarışmasını da kazanan bir atlete triastes, yani ‘üçlü koşucu’ denirdi. Rodoslu Leonidas’ın dört Olimpiyatta üst üste triastes olduğu bilinmektedir.

Olimpia’daki Stadyum

12. Her Etkinlik Aslında Savaş Eğitimi Olarak Amaçlanmıştır

Antik Yunan’da profesyonel askerler yoktu, bu yüzden bir şehir devletinin yetişkin erkek vatandaşlarının her zaman savaşa hazır olması beklenirdi. Fiziksel açıdan zinde olmak bu nedenle askeri başarı için önemliydi. Antik Olimpiyatlardaki hoplitodromia yarışı, atletizm ve savaş arasındaki bağlantıya mükemmel bir örnektir. Bu yarışta atletler tam takım askeri zırh giyerek yarışmak zorundaydı.

13. Atletler Yarışırken Penislerini Bağlardı

Yunan vazolarındaki atlet betimlerinden, erkeklerin her zaman çıplak yarıştıklarını biliyoruz (hoplitodromia hariç). Cinsel organları bağlamak için deriden bir ‘köpek kementi’ olan kynodesme kullanılırdı. Tarihçiler bunun nedeni konusunda kararsızdır; bazıları bunun rahatlık için olduğuna inanırken, bazıları da penisin tamamını toplum içinde göstermenin onursuzluk olarak görüldüğüne inanmaktadır.

14. Pentatlon Oyunlardaki En Eski Yarışmalardan Biriydi

Antik pentatlon, tıpkı modern eşdeğeri gibi beş farklı yarışma içeriyordu. Bu etkinlikler disk atma, uzun atlama, cirit, koşu yarışı ve güreşti. Modern oyunlardan farklı olarak disk, uzun atlama ve cirit kendi başlarına ayrı etkinlikler olarak mevcut değildi. Pentatloncular çok yönlülükleriyle ünlüydü ve Aristoteles bile Retorik adlı eserinde dayanıklılıklarını ve fiziksel görünümlerini övmüştür.

15. Disk Atma Sporunun Homeros’un İlyada Destanındaki Bir Hikayeden Kaynaklandığı Düşünülmektedir

İlyada’da, Patroklos’un ölümünü onurlandırmak için Akhilleus, külçeyi en uzağa fırlatabilecek kişiye bir külçe demir teklif eder ve disk atma sporu doğar. Külçe görünüşe göre dairesel ve kavisliydi dolayısıyla kabaca bugün bildiğimiz disk şeklindeydi. Antik Olimpiyatlarda, adaleti sağlamak için Sikyonyalıların hazinesinde üç resmi disk tutulurdu.

16. Antik ve Günümüz Uzun Atlama Yarışmaları Çok Farklıdır

Antik uzun atlama etkinliği koşu ile değil, durarak kalkış ile başlardı. Ayrıca, atleti ileriye doğru itmek için her iki elde ağırlıklar tutulur ve atlayış sırasında öne doğru sallanırdı. Philostratus bize uzun atlama yarışına kaval sesinin de eşlik ettiğini söyler. Tek benzerlik, hem antik hem de modern yarışmaların en uzun atlayışı gerçekleştirmek için üç denemeye izin vermesi gibi görünmektedir.

17. Boks Müsabakası Minos ve Miken Dönemlerine Dayanmaktadır

Boks ve güreş en eski sporlardan ikisidir ve Minos ve Miken sanatında tasvirlerine rastlanmıştır. Bir efsane Apollo’nun Olympia’daki ilk müsabakada Ares tarafından nasıl yenildiğini anlatır, ancak tarihçiler bu sporun aslında Sparta antik kentinde ortaya çıktığına inanmaktadır. Dövüş etkinliği antik Olimpiyatlarda çok popülerdi ve yarışmalar genellikle saatler sürerdi.

18. Pankration Antik Yunan Olimpiyatlarındaki En Acımasız Spordu

Pankration etkinliği, hem beceri hem de güç gerektiren boks ve güreşin bir kombinasyonuydu. Sadece ısırma ve göz oyma yasaktı ve bu kurallar hakemler tarafından sıkı bir şekilde denetleniyordu. Ancak bu kadar az hareketin yasak olması, boyun tutma, tekmeleme ve boğma gibi birçok tehlikeli saldırı biçimine izin verildiği anlamına geliyordu.

19. Araba Yarışı Ölülerin Hades’e Geçişiyle İlişkilendirilirdi

Homeros’un İlyada’sında, Patroklos için düzenlenen cenaze oyunlarının en önemli etkinliği savaş arabası yarışlarıdır. Atların ve arabalarının Yeraltı Dünyası’na taşınan ruhu sembolize ettiğine inanılırdı. M.Ö. 680’deki 25. Olimpiyat’a gelindiğinde, hem iki atlı hem de dört atlı araba yarışları antik Olimpiyat Oyunlarına dahil edilmişti. Savaş arabası yarışları Olimpiyat programındaki ilk etkinliklerdi.

20. Atının Yanında Koşan Binici Yarışması

Diğer binicilik yarışmaları arasında, binicinin tüm yarışı atının yanında koştuğu sıra dışı anabates ya da ‘atsız etkinlik’ yarışı da vardı. Bu yarışın askeri kökenleri olması muhtemeldir. Antik Olimpiyat Oyunları’nda çeşitli atlı yarışlar da vardı. Biniciler eyersiz ya da üzengisiz at sürerlerdi, kritik kazalar ve hatta ölümler sık görülürdü.

21. Antik Yunan Olimpiyatlarında Kazananlara Zeytin Çelenkleri Verilirdi

Antik Olimpiyatlarda galiplere verilen çelenklerin hepsi Olympia’daki kutsal bir zeytin ağacının yapraklarından yapılırdı. Bu ağaca ‘taçlarıyla güzel zeytin’ anlamına gelen kotinos kallistephanos adı verilmişti.

22. Antik Olimpiyatlarda Kazananlar Çeşitli Ödüller Alır ve Onurlandırılırdı

Olimpiyat festivali devam ederken yarışmalarını kazanan atletlerin kollarına, bacaklarına ve başlarına beyaz yünden kurdeleler bağlamalarına izin verilirdi. Daha sonraki yıllarda kazananlara palmiye dalları da dağıtılmıştır. Yeterli maddi imkâna sahip olan ya da birileri tarafından desteklenen atletlerin Olympia’daki kutsal Altis korusuna kendi heykellerini dikmelerine izin verilirdi.

23. Antik Olimpiyat Galipleri İçin Ömür Boyu Süren Bazı Onurlandırmalar Yapılırdı

Antik Olimpiyatlarda kazananlara ayrıca bedava yemek ve Olympia’daki Prytaneion’da ömür boyu oturma hakkı verilirdi. Prytaneion idari bir binaydı ve festivali düzenleyenlerin ana merkeziydi. Aynı zamanda Hestia’nın kutsal alevinin de burada bulunduğuna inanılırdı. Bu alevin her zaman yanık tutulması gerekiyordu ve Olympia’nın dört bir yanındaki diğer alevleri yakmak için kullanılıyordu.

24. Olimpiyat Galipleri İçin Büyük Şölenler Düzenlenirdi

Antik Olimpiyat Oyunlarının sonunda kazananlar için büyük şölenler düzenlenirdi. Antrenman ekibinin üyeleri, aileleri ve destekçilerinin hepsinin katılmasına izin verilirdi. Agrigentumlu atlet Empedokles’in onuruna düzenlenen özel bir şölen olduğunu biliyoruz. Pisagor’un bir taraftarı ve dolayısıyla bir vejetaryen olan Empedokles, baharatlı ekmekten dev bir öküz yaptırmış ve bunu seyirciler arasında paylaştırmıştır.

25. Son Antik Yunan Olimpiyatları MS 380’lerde Düzenlendi

MS 4. yüzyılın sonunda Olimpiyat Oyunları festivallerinin gözden düştüğüne inanılmaktadır. Olympia’daki alan, Vandallar ve Vizigotlar gibi çok sayıda düşman istilasından sonra giderek bozulmuştur. Hıristiyanlığın yükselişi de Oyunların gerilemesinde bir faktör olmuştur. Olympia’da düzenlenen festivaller gibi Pagan festivalleri artık kültürel ve dini açıdan uygun değildi.

MÖ.100’de Olympia’nin görünümü

26. Baron De Coubertin 1896’da Olimpiyat Oyunlarını Yeniden Canlandırdı

Olympia’daki alan 1875 yılına kadar bir grup Alman arkeolog tarafından resmi olarak yeniden keşfedilmemiştir. Bir Fransız aristokrat olan Pierre de Fredi ve Baron de Coubertin, bu keşiften ilham aldı ve antik Olimpiyat Oyunlarının yeniden canlandırılması gerektiğine inanmışlardı. Yunanistan Kralı I. George’un iznini aldıktan sonra, ilk modern Olimpiyat Oyunları 6 Nisan 1896’da Atina’da başlatıldı.

27. Bugün Hala Kullanılan Olimpiyat Oyunlarının Logosu Baron Tarafından Yaratıldı

Bugün hala kullandığımız ve ‘Olimpiyat Halkaları’ olarak bilinen iç içe geçmiş beş halkadan oluşan Olimpiyat Oyunları sembolü Baron de Coubertin’in eseridir. Dünyanın beş kıtasını temsil etmek üzere 1913 yılında tasarlanmıştır. İlk kez 1920 yılında Belçika’nın Antwerp kentinde düzenlenen Yaz Olimpiyatlarında kullanılmıştır.

.

Related

Cevap bırakın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

G-022SCGR6MW