G-022SCGR6MW G-022SCGR6MW

Antik Yunanistan’da Kadın Olmak-2

Published on:

Bir önceki bölüm, evliliğin Atinalı bir kadının hayatında kilit bir olay olduğunu vurgulamaktadır. Bu durum, kadınların rolünün evlenmek ve çocuk sahibi olmak olduğunu kesin bir şekilde ifade eden tarihsel anlatılarla da desteklenmektedir. Ailenin devamını sağlamak ebeveynlerin, özellikle de babaların başlıca kaygısıydı çünkü aile servetinin yok olmasını istemezlerdi. Miraslarını güvence altına almak için on dört yaşındaki kızlar, genellikle babaları ya da başka bir erkek akrabaları tarafından seçilen yaşlı erkeklerle evlendirilirdi. Böylece kızlar kocalarını seçemez ya da bu konuda herhangi bir etkileri olmazdı.

Yasal olarak, Atinalı kadınlar sadece erkekler tarafından, ya kocaları ya da başka bir erkek akrabaları tarafından temsil edilebilirdi. Dolayısıyla, çoğu durumda kadınların böyle bir erkeğin vesayeti altında olması gerekiyordu. Vesayet, söz konusu kadını herhangi bir şekilde ilgilendiren yasal bir sorun ortaya çıktığında, erkek vasinin onun çıkarlarını temsil edeceği ve süreçle ilgileneceği anlamına geliyordu. Teoride bu faydalı gibi görünse de, pratikte bu durum kadınları, erkek aile üyelerine yasal olarak bağımlı olacakları savunmasız bir konuma sokuyordu. Dahası, kadınları vasinin yasal istismarından koruyacak herhangi bir yasal prosedür de mevcut değildi. Bu, yasanın vasinin kadının isteklerini doğru bir şekilde temsil etmesini sağlamanın hiçbir yolu olmadığı anlamına geliyordu.

Mevcut standartlar açısından zaten sorunlu olan bu senaryoya ek olarak, Antik Yunan’da özellikle siyasi ve hukuki konularda bir kadına asla hitap edilmemesi gerektiği düşünülürdü. Kadın sadece başka bir erkekle (örneğin Sokrates’in kızı) olan ilişkisi üzerinden tanımlanır ve anılırdı. Dahası, böyle bir durumda kadınlara hitap etmek, söz konusu kadınların saygıdeğer olmadığı anlamına gelirdi çünkü saygıdeğer bir kadın mümkün olduğunca görünmez olmalıydı.

Atina, tıpkı Antik Yunan’ın diğer şehir devletleri gibi, kadın ve erkek arasındaki ayrım ideolojisine güçlü bir şekilde inanıyordu: Atinalı kadınlar evlerinde otururken, erkekler kamusal hayata katılıyordu. Evin sınırları Atinalı kadınların özel alanıyken, evin dışı erkeklere ayrılmıştı.  Aslında, Atinalı bir kadın saygınlığını ancak yanında bir erkek, tercihen bir yurttaş ve ailesinden biri olduğu takdirde koruyabilirdi, zira köleler ya da hizmetçiler bu kriterlere uymazdı.

Size çizilen sınırlar içinde kalmak saygınlık ve uygunluk demekti. Elbette, varlıklı kadınlar bu standarda uyabilir ve iyi imajlarını korumak ve saygın vatandaşlar olarak görünmek için evlerinde kalabilirlerdi, ancak bu yoksul kadınlar için mümkün değildi çünkü gerekli işleri yerine getirmek için şehirde dolaşmak zorundaydılar. Cinsiyete özgü etkinlikleri ayırmak ve yaratmak toplumsal yaşamın o kadar önemli bir noktasıydı ki, Aristoteles bile yoksul kadınların dışarı çıkmak zorunda kalmamalarını sağlamanın mümkün olup olmadığını sorgulamıştır.

Atinalı kadınlar için ekonomik hayatta başarılı olmak zordu çünkü bu alan, her şeyden önce, genellikle izin verilen hane sınırlarının dışındaydı. Hatta bazı kanıtlar, bir kadının bir sözleşmeden ne kadar gelir elde edebileceğini kısıtlayan bir yasaya işaret etmektedir. Öte yandan, bazı tarihsel örnekler Atinalı kadınların yasada öngörülene rağmen daha fazla gelir elde ettiklerini göstermektedir. Bu da tarihçilerin bu yasanın tüm kadınlar için geçerli olup olmadığını ya da kriterlerde istisnalar olup olmadığını sorgulamasına yol açmaktadır.

Bununla birlikte, gelirle ilgili katı bir yasa olmadığını varsayarsak, Atina yasaları kadınların büyük miktarlarda para harcamasını da yasaklıyordu. Bu son yasa, evlendiklerinde kadınlara evlilikleri boyunca masraflarını karşılayacak oldukça yüklü çeyizler verilmesiyle bağlantılı olmalıdır. Dolayısıyla, Antik Yunan’da Atinalı kadınların etkisi genellikle sahip oldukları gelirle ilişkiliydi. Kocalarının gelirine oranla çeyizleri ne kadar büyükse, evdeki söz hakları da o kadar büyük oluyordu. Dahası, kadınların çalışıp kendileri için daha büyük bir gelir elde etmeleri de alışılmadık bir durum değildi. Aynı zamanda, bazıları tüccar bile oluyordu – Atina yasaları, cinsiyetleri ne olursa olsun tüccarların eleştirilmesine izin vermiyordu.

Neyse ki kadınlar dini faaliyetler söz konusu olduğunda tamamen kısıtlanmamışlardı. Hemcinsleriyle bir araya gelebiliyor ve kısıtlama olmaksızın etkinliklere katılabiliyorlardı. Din, kamusal yaşamın büyük bir bölümünü oluşturduğu için bu çok önemliydi. Dahası, kadınlara hayatları için başka bir seçenek sunarak, itibarsız görülme korkusu olmadan evlerinin sınırlarından çıkmalarına imkan veriyordu.

Merkezi bir dini kült Atina’nın koruyucusu Athena Polias’ın kültüydü. Kısmen tanrının kendisinin de bir kadın olması nedeniyle kadınlar bu kültte kilit bir rol oynamıştır. Kültün prestiji nedeniyle, Athena rahibeliği Antik Atina’da son derece önemli bir konumdu. Sembolik öneminin yanı sıra, bu pozisyon siyasi nüfuz da getiriyordu ve Atinalı kadınların şehrin siyasi hayatına katılabilmesinin birkaç yolundan biriydi.

Genel olarak, Antik Yunan’da Atinalı kadınların yaşamı daha kısıtlı ve neredeyse sadece evleriyle sınırlı gibi görünmektedir. Ancak, özellikle kadın bakış açısıyla yazılmış kaynakların eksikliği nedeniyle, yaşamları hakkında ne düşündüklerini ve içinde bulundukları koşulları nasıl algıladıklarını tam olarak bilemiyoruz.

Related

Cevap bırakın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

G-022SCGR6MW