G-022SCGR6MW G-022SCGR6MW

Ariadne, Theseus ve Dionysos Miti

Published on:

Yunan mitolojisinin labirent dünyasında, çok az figür Ariadne kadar ilgi çekici ve esrarengizdir. Girit’in güçlü Kralı Minos’un kızı olan Ariadne, Atinalı kahraman Theseus‘un hayatında önemli bir rol oynamış, onun korkunç Minotor’u öldürmesine ve Labirent’ten kaçmasına yardım etmiştir. Ama hikayesi burada bitmez. Theseus tarafından Nakşa adasında terk edilen Ariadne’nin kaderi, onu karısı ve kendi çapında bir tanrıça yapan tanrı Dionysos tarafından kurtarıldığında şaşırtıcı bir hal aldı. Macera, ihanet ve beklenmedik aşk hikayesi, hikaye anlatıcılarının ve dinleyicilerin hayal gücünü büyülemeye devam ediyor ve onu Yunan mitolojisinin en etkileyici ve kalıcı figürlerinden biri haline getiriyor.

Ariadne, Theseus ve Dionysos Miti

Yunan mitolojisi güçlü tanrılar, vahşi canavarlar ve destansı kahramanlarla doludur. Ancak bu efsanevi figürler arasında, hikayeleri o kadar iyi bilinmese de en az onlar kadar büyüleyici olanlar da vardır. Bu figürlerden biri de kahraman Theseus’un Labirent’ten kaçmasına yardım eden prenses Ariadne’dir.

Ariadne, insan gövdeli ve boğa başlı bir canavar olan korkunç Minotor’a kurban edilmek üzere Atina’dan genç erkek ve kadınlar haracını talep eden güçlü bir hükümdar olan Girit Kralı Minos’un kızıydı. Atina prensi Theseus kurbanlardan biri olmaya gönüllü olduğunda, Ariadne ona aşık olmuş ve Minotor’u yenip Labirent’ten kaçmasına yardım etmeyi teklif etmiştir.

Ariadne Theseus’a bir kılıç ve bir iplik yumağı vermiş, Theseus da bunları Labirent’in labirenti andıran koridorlarında gezinmek ve Minotor’u öldürdükten sonra çıkış yolunu bulmak için kullanmıştır. Ariadne’nin yardımıyla Theseus zafer kazanmış ve ikisi birlikte Girit’ten kaçarak evlenip Atina’yı yönetmeyi planlamışlardır.

Ariadne - John William Waterhouse (1849-1917)
Ariadne – John William Waterhouse (1849-1917)

Ancak, planları kısa sürede raydan çıkmıştır. Yolculukları sırasında, Theseus’un Ariadne’yi uyurken terk ettiği Nakşa adasında durakladılar. Efsanenin bazı versiyonları, bunu yapmasının Ariadne’ye aşık olan ve onunla evlenmek isteyen tanrı Dionysos tarafından emredildiğini söyler. Diğerleri ise Theseus’un Ariadne’ye olan ilgisini kaybettiğini ve onu geride bıraktığını iddia eder.

Her iki durumda da Ariadne’nin kalbi kırılmış ve adada yalnız kalmıştır. Ama uzun süre yalnız kalmadı. Dionysos ona görünmüş ve onu karısı ve tanrıçası yapmayı teklif etmiş. Ariadne kabul etmiş ve Corona Borealis ya da Kuzey Tacı olarak bilinen bir takımyıldızına dönüşmüş.

Efsanenin bazı versiyonlarında Theseus daha sonra Ariadne’yi terk ettiği için pişman olur ve onu arar, ancak bulamaz. Diğerlerinde ise sonunda onu bulmuş ve ikisi yeniden bir araya gelmiş, ancak Dionysos’un müdahalesi nedeniyle birlikte olamamışlardır.

Ariadne’nin hikâyesi trajik bir hikâyedir, ancak aynı zamanda sadakat ve sevginin önemini de güçlü bir şekilde hatırlatır. Theseus’un Labirent’ten kaçmasına yardım etmek için her şeyi riske atmış ve Theseus tarafından ihanete uğraması onu daha da güçlendirmiştir. Bir takımyıldızına dönüşmesi, yıldızlı görüntüsü gece gökyüzünde parlak bir şekilde parlamaya devam ettiği için, sevgisinin ve fedakarlığının ebedi niteliğine de işaret eder.

Bir dahaki sefere yıldızlara baktığınızda ve Kuzey Tacı’nı gördüğünüzde, bir kahramanın bir canavardan kaçmasına yardım eden ve aşkı ona tanrılar arasında bir yer kazandıracak kadar güçlü olan cesur prensesi hatırlayın.

Bakkhos ve Ariadne / Bacchus and Ariadne - Titian, Natianol Gallery, Londra, İngiltere
Bakkhos ve Ariadne / Bacchus and Ariadne – Titian, Natianol Gallery, Londra, İngiltere

Antik Yazarların Miti Ele Alış Şekli

Birçok antik yazar Ariadne’nin hikayesini analiz etmiş ve efsaneye kendi yorumlarını getirmiştir.

Ariadne’den bahseden en eski yazarlardan biri, “Theogony” adlı şiirinde onun hakkında yazan Yunan şair Hesiod’dur. Hesiod, Ariadne’yi Minos ve Pasiphae’nin kızı ve tanrı Dionysos’un eşi olarak tasvir etmiştir. Ayrıca Theseus ve Minotor hikayesinden de bahsetmiş, ancak Ariadne’nin bu hikayedeki rolü hakkında fazla ayrıntı vermemiştir.

Ariadne’nin hikayesini analiz eden bir başka antik yazar da “Metamorfozlar” adlı eserinde Ariadne hakkında yazan Romalı şair Ovid’dir. Ovid’in efsane versiyonu Ariadne’yi Theseus’un ihanetinin ve terk edişinin kurbanı, aynı zamanda güçlü bir tanrının sevgisini çekebilen bir kadın olarak tasvir etmiştir. Ovid, Ariadne’nin ölümlü bir kadından göklerin tanrıçasına dönüştüğü hikayede dönüşüm ve başkalaşım temalarını da vurgulamıştır.

Yunan tarihçi Plutarkhos da “Theseus’un Hayatı” adlı eserinde Ariadne hakkında yazmıştır. Plutarkhos, Ariadne’yi Theseus’un Labirent’ten kaçmasına yardım eden ama sonunda Theseus tarafından terk edilen zeki ve becerikli bir kadın olarak tasvir etmiştir. Plutarkhos ayrıca Ariadne’ye tanrıça olarak tapınılan Naxos adasındaki yerel geleneklerden de bahsetmiş ve hikayenin farklı versiyonları arasındaki karışıklığın farklı kültlerin birleşmesinden kaynaklanmış olabileceğini öne sürmüştür.

Ariadne’den bahseden diğer antik yazarlar arasında Apollodorus, Hyginus ve Pausanias bulunmaktadır. Bu yazarların her birinin mite dair kendi yorumları ve Ariadne’nin karakteri hakkında kendi fikirleri vardı. Ancak, hepsi de tarih boyunca okuyucuların ve sanatçıların hayal gücünü büyülemeye devam eden hikayenin kalıcı gücünü ve önemini kabul etmiştir.

Ayrıca, Ovidius, Heroides isimli eserinde, Ariadne’nin ağzından Theseus’a acıklı bir mektup yazar. Bu mektubu incelemek için Heroides Özetimizie bakabilirsiniz.

Theseus and Ariadne by Angelica Kauffmann, c.1741-1807, via Mutual Art
Theseus ve Ariadne, Angelica Kauffmann, c.1741-1807, via Mutual Art

Tarihçi Plutarch’a Göre Mit

MS birinci ve ikinci yüzyıllarda yaşamış Yunan tarihçi ve biyografi yazarı Plutarkhos, Theseus ve Ariadne’nin hikayesi hakkında kapsamlı bir eser kaleme almıştır. “Theseus’un Hayatı” adlı eserinde Plutarkhos, Ariadne’yi Theseus’un Minotor’u yenmesine ve Labirent’ten kaçmasına yardım etmek için bir plan yapan kurnaz ve becerikli genç bir kadın olarak tanımlar.

Plutarkhos’un hikaye versiyonu Theseus’un Ariadne’ye ihanetiyle ilgili bir açıklama da içerir. Plutarkhos’a göre Theseus, Minotor’u yenmesine ve Labirent’ten kaçmasına yardım ettikten sonra Ariadne’yi Nakşa adasında terk eder. Bu ihanet Theseus’un önemli bir karakter kusuru olarak görülür ve Plutarkhos bunun onun nihai çöküşünde bir etken olabileceğini öne sürer.

Plutarkhos’un hikâyesi aynı zamanda tanrı Dionysos’un Ariadne’nin hayatındaki rolü hakkında da ayrıntılar içerir. Plutarkhos’a göre Dionysos Ariadne’ye aşık olur ve Theseus onu Nakşa’da terk ettikten sonra onu karısı ve tanrıçası yapar. Ariadne ve Dionysos arasındaki bu evlilik yeniden doğuşun ve yenilenmenin bir sembolü olarak görülür ve Plutarkhos bunun Theseus’un ellerinde yaşadığı ihanetten sonra Ariadne için yeni bir başlangıcı temsil ettiğini öne sürer.

Ayrıca bakabilirsiniz: Plutarch – Theseus’un Hayatı Özet

Ariadne Nakşa'da Terk Edildiğinde, Evelyn De Morgan (1855–1919) 
Ariadne Nakşa’da Terk Edildiğinde, Evelyn De Morgan (1855–1919) 

Plutarkhos, Ariadne’nin Theseus tarafından terk edildiği söylenen Nakşa adasında Ariadne ve Dionysos hakkındaki yerel hikâyelerden ve inançlardan da bahsetmiştir. Bu hikâyelere göre, adada Dionysos ya da Bakkhos olarak bilinen ve genellikle bir kadın arkadaşıyla tasvir edilen yerel bir bereket tanrısına tapan kültler zaten mevcuttu. Theseus Nakşa’ya gelip Ariadne’yi orada bıraktığında, hikâye yerel kültlerle karışmış ve Ariadne yavaş yavaş Dionysos’u çevreleyen mitolojinin içinde asimile olmuştur.

Plutarkhos, Ariadne ve Dionysos’un Nakşa’daki mitolojik öyküsünün muhtemelen bu yerel kült ve inançlardan etkilendiğini ve farklı öykü ve geleneklerin harmanlanmasının antik Yunan mitolojisinde yaygın bir uygulama olduğunu öne sürer. Sonuç, zaman içinde evrim geçiren karmaşık ve çok yönlü bir mitoloji olmuş, hikâyenin farklı versiyonları karakterlerin ve ilişkilerinin farklı yönlerini vurgulamıştır.

Genel olarak, Plutarkhos’un Ariadne ve Dionysos hakkındaki yazıları Yunan mitolojisinin dinamik ve sürekli değişen doğasının yanı sıra, bugün hayal gücümüzü yakalamaya devam eden hikayeleri ve karakterleri şekillendirmede yerel geleneklerin ve inançların önemini vurgulamaktadır.

Bacchus and Ariadne by Carle van Loo, c.1705-1765, Private Collection
Bakkhos ve Ariadne, Carle van Loo, yaklaşık.1705-1765, Özel Koleksiyon

Ariadne Karakterinin İncelenmesi

Ariadne, Yunan mitolojisinde hikayesi tarih boyunca çeşitli şekillerde anlatılmış ve yeniden anlatılmış karmaşık bir karakterdir. Karakteri genellikle çatışan güçler ve duygular arasında kalmış trajik bir figür olarak tasvir edilir.

Ariadne’nin karakterini analiz etmenin bir yolu, Theseus ve Minotaur hikayesindeki rolünü göz önünde bulundurmaktır. Efsanenin bu versiyonunda Ariadne, Atinalı kahraman Theseus’un labirentte gezinmesine ve Minotaur’u yenmesine yardım eden Girit Kralı Minos’un kızıdır. Bunu ona labirentte rehberlik etmesi için bir iplik yumağı ve canavarı öldürmesi için bir kılıç vererek yapar. Bunu yaparken hayatını riske atar ve babasının isteklerine karşı gelerek cesaret ve sadakat gösterir.

Ancak Ariadne’nin hikâyesi, Theseus ile kaçışlarından sonra onu Nakşa adasında terk etmesiyle trajik bir hal alır. Yalnız bırakılır ve ihanete uğrar ama sonunda ona aşık olan ve onu karısı yapan tanrı Dionysos tarafından kurtarılır. Mitin bu versiyonunda, Ariadne’nin karakteri erkeklerin ihanetinin ve terk edişinin kurbanı olarak, ama aynı zamanda güçlü bir tanrının dikkatini ve sevgisini çekebilen bir kadın olarak tasvir edilir.

Ariadne’nin karakterini analiz etmenin bir başka yolu da onun bereket tanrıçası olarak rolünü ve hikayesi ile antik Minos kültürü arasındaki bağlantıları göz önünde bulundurmaktır. Bazı akademisyenler Ariadne mitinin Minosluların bitki örtüsü, bereket, yaşam ve ölüm döngüsüyle ilişkili bir tanrıçaya tapınmasını yansıttığına inanmaktadır. Bu yoruma göre Ariadne’nin hikâyesi, ruhun yaşam, ölüm ve yeniden doğuş labirentinde, tanrıçanın ipliği rehberliğinde yaptığı yolculuğu temsil etmektedir.

Genel olarak, Ariadne’nin karakteri karmaşık ve çok yönlü bir karakterdir ve Yunan mitolojisinin dokusuna işlenmiş birçok tema ve motifi yansıtır. Cesaret, sadakat ve kadının güçlenmesinin yanı sıra ihanet, terk edilme ve yaşam ve ölüm döngüsünün de sembolüdür.

Bacchus and Ariadne - Pierre-Jacques Cazes (1676 – 1754)
Baakkhos ve Ariadne – Pierre-Jacques Cazes (1676 – 1754)

Modern Akademisyenlerin İncelemesi

Modern akademisyenler de Ariadne’nin hikayesi ve karakteri hakkında farklı yaklaşım ve bakış açılarından yola çıkarak çeşitli yorumlar sunmuşlardır.

Modern akademisyenlerin Ariadne’nin hikayesini analiz etmelerinin bir yolu feminist ve toplumsal cinsiyet çalışmaları merceğinden bakmaktır. Ariadne’nin genellikle erkeklerin ihanetinin ve terk edişinin kurbanı olarak tasvir edildiğinin altını çizerler ve karakterinin kadınlara yönelik daha geniş kültürel ve sosyal tutumları yansıttığını savunurlar. Ayrıca Ariadne’nin hikâyesinin, Theseus’a yardım ederken gösterdiği cesaret ve sonrasında Dionysos ile kurduğu ilişki gibi geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine ve beklentilerine meydan okuma biçimlerini de incelerler.

Modern akademisyenlerin benimsediği bir başka yaklaşım da Ariadne’nin hikâyesi ile antik Minos kültürü arasındaki bağlantılara bakmaktır. Mit ile Minos dini, sanatı ve kültürü arasındaki olası bağlantıları araştırmakta ve Ariadne’nin güçlü bir tanrıça figürünün temsili olabileceğini öne sürmektedirler. Ayrıca labirent, iplik ve Minotaur sembolizmini analiz ederek bunların Minos kültürüyle ilişkili olası anlamlarını değerlendirirler.

Bazı akademisyenler de Ariadne’nin hikayesini psikanalitik teori bağlamında inceler ve mitin daha derin psikolojik temaları ve arketipleri yansıtma yollarını araştırır. Karakterler arasındaki ilişkileri, labirentin sembolizmini ve ihanet, terk edilme ve dönüşüm temalarını analiz eder ve bunları bilinçdışı, gölge ve bireyleşme süreci gibi daha geniş psikolojik kavramlar açısından yorumlarlar.

Genel olarak, Ariadne’nin hikayesinin ve karakterinin modern akademisyenler tarafından yapılan yorumları, mitin zenginliğini ve karmaşıklığını yansıtacak şekilde çeşitli ve çok yönlüdür. Farklı disiplinlerden ve bakış açılarından yararlanarak hikâyenin farklı yönlerini aydınlatıyor ve mitin süregelen cazibesine dair yeni kavrayışlar sunuyorlar.

Bacchus and Ariadne - Jacopo Amigoni (1682–1752)
Bakkhos ve Ariadne – Jacopo Amigoni (1682–1752)

Related

Cevap bırakın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

G-022SCGR6MW