G-022SCGR6MW G-022SCGR6MW

Mitoloji Dünyası

Çin Astrolojisi

Birçok diğer kültürdeki gibi, antik Çin halkı da bazı astrolojik olaylarla insanların kişiliklerinin farklı yanları arasında bağlantı kurardı. Çin Takvimi'nin her yılı, toplam on iki tane olmak üzere kendine has özellikleri olan ve o sene doğan herkese bu özellikleri olan ve o sene doğan herkese bu özellikleri aktaran farklı bir hayvanla bağdaştırılırdı

Ay

Günlerden bir gün, Düşzamanı'nın büyük avcısı Japara karısı ve oğlundan ayrılığ günlük avına çıkar

Güneş

Düşzamanı'nın ilk günlerinde, henüz Güneş yaratılmamışken, sırılsıklam âşık bir genç kızın sevdiği yakışıklıyla birlikte olması yasaklanır.

İlk Kadın Lilith

https://open.spotify.com/episode/5W9kwlYBnROPM9hRU3mgtK?si=3b48046af8a04914 Yahudi kültüründe, Pers ve Babil mitolojilerinde çeşitli göndermelerle varlığına dair inanışların ilk ışık huzmelerini gördüğümüz Lilith efsanesi yalnızca bu kültürlerde sıkışıp kalmamış, kendi yolculuğunu...

Erechtheus’un Toprakları

İlk çağlarda varlığını sürdüren tanrılar, yeryüzünü aralarında paylaşır. Bu paylaşım bazı söylencelerde kura yöntemiyle olduğunu bazı söylenceler ise tanrının kudretine göre belirlendiğini ifade etmiştir....

Modern Yaratıklar – Basilisk

Kelime kökeni Yunancada ‘Küçük Kral’ anlamına gelen efsanevi yaratıklara Avrupa hikâyelerinde sıklıkla denk geliriz. Tasvir edildiği metinlerde yılan ve ejderha benzeri bir yaratık olduğundan söz...

Görkemli Yaratık Pegasus

Yunan mitolojisinde ihtişamlı kanatları olan bir at olarak tasvir edilen yaratık; inanışlarda lanetli bir kadının acımasızca dökülen kanından var olan özel bir varlıktır. Söylentilere göre...

PANDORA

Ölü bir ağırlıktan ibaret olan yeryüzüne hâkimiyet süren khaos’un nasıl son bulduğuna dair en eski söylentilere ait Kronos’un karma hikâyesinde bahsetmiştik. Paganların inanışına göre...

Karmanın Efendisi – Kronos

Bu gün, evrenin var olmasıyla ilgili mitolojide pek çok kuram ve söylenti mevcuttur. Evrenin nasıl ortaya çıktığı, dağlar ve nehirlerin nasıl yaratıldığına dair bilinmezlik...
Error decoding the Instagram API json
G-022SCGR6MW