G-022SCGR6MW G-022SCGR6MW

Delfi Kehanet Merkezi’nin Ünlü Danışanları

Published on:

Bir önceki yazımızda Delfi Kenahet Merkezindeki uygulamalardan ve mitolojik öyküsünden bahsetmiştik. Antik Yunanistan’da oldukça popüler olan merkez, birçok ünlü isim tarafından ziyaret edilmiş ve ilginç öykülere de konukluk etmiştir.

  1. Lycurgus

Lycurgus, Sparta devletinin reformcusu olarak antik Yunan uygarlığı tarihinde özel bir yere sahiptir. M.Ö. 8. yüzyılda yaşamıştır, ancak hayatı hakkında çok az somut bilgi bulunmaktadır. Delfi Kahini’ne yaptığı ziyaret kayıtlara geçen en eski ve en tuhaf ziyaretlerden biridir. Tarihçi Herodot, üç yüzyıl sonra yazdığı bir yazıda bu olayı anlatır. Lycurgus’un yaptığı danışma için somut bir kaynak verilmemiştir ve Pythia’nın sözleri oldukça sıra dışıdır:

“Lycurgus, işte buradasın. Zengin tapınağıma geldin,

Zeus’un ve Olimpos’ta yaşayan herkesin sevgilisi.

Kehanetimde sana bir tanrı olarak mı yoksa bir insan olarak mı hitap etmeliyim?

Sanırım sana tanrı demek daha doğru olur, Lycurgus.”

Herodotos, Tarihler, 1.65

Spartalılar bu açıklamadan sonra Pythia’nın Sparta’nın nasıl reforme edileceğine ve büyük ve güçlü bir devlet haline geleceğine dair talimatlar verdiğine inanıyorlardı. Lycurgus’un bu talimatları Sparta toplumunda köklü değişiklikler yapmak için kullandığı söylenir. Eğitimden evliliğe kadar hayatın her alanını, sadece seçkin savaşçılardan oluşan askeri bir devlet yaratmaya yönelik olarak düzenledi.

Bu, Delfi Kahinliği tarihinde dikkate değer bir olaydır. Pythia açıkça Lycurgus’a bir tanrı olarak hitap etmektedir. Bu saygı düzeyi kehanet söylemlerinde neredeyse benzersizdir ve Lycurgus’un Apollon’un kendisine eşit olduğunu göstermektedir. Bu alışılmadık buluşma aynı zamanda Sparta tarihinde bir dönüm noktasıdır. Sparta’nın antik Yunanistan’ın en büyük şehir devletlerinden biri olmasının yolunu açmış ve Lycurgus’a neredeyse efsanevi bir statü kazandırmıştır.

File:Lycurgus of Sparta, Merry Joseph Blondel.jpg
Lycurgus of Sparta, Merry Joseph Blondel
  1. Atinalı Solon

Sparta, Yunanistan’da Delphi Kahini’ne borçlu olan tek şehir devleti değildi. Atina da kutsal mekâna yapılan bir ziyaretin sonucu olarak önemli sosyal ve siyasi reformlar yaşamıştır. M.Ö. 594 civarında Atina siyasetinin önde gelen isimlerinden Solon, Pythia’ya memleketinin durumu hakkında danıştı. O dönemde Atina toplumu aristokrat seçkinlerin egemenliği altındaydı ve şehir bir dizi tiran tarafından yönetiliyordu. Solon köklü değişikliklerin zamanının geldiğini hissetti ve kahinden tavsiye istedi.

Yanıtlardan biri şu şekildeydi:

Şimdi gemilerin arasında yerini al, çünkü sen Atina’nın kılavuz kaptanısın. Dümeni sıkıca kavra; şehrinde birçok müttefikin var.’

Solon bunu Atina’yı mevcut siyasi sistemden uzaklaştırmak ve yönetime bir tiran olarak hükmetmemek için bir fırsat olarak yorumladı.

Solon, sadece elit kesime değil, geniş halk kitlelerine fayda sağlayan geniş kapsamlı anayasal reformlar yaptı. Bu değişiklikler arasında jüri yargılamalarının başlatılması, orantılı vergilendirme ve yoksulların hayatlarını yeniden kurabilmeleri için önceki borçların affedilmesi yer alıyordu.

Delphi’ye teşekkür amacıyla çıkarılan yeni bir yasa, yargıçların göreve başlarken her zaman adaleti sağlayacaklarına dair halka açık bir yemin etmelerini gerektiriyordu. Eğer yeminlerini bozarlarsa, Delphi’de som altından yapılmış gerçek boyutlu bir heykel adamak zorunda kalacaklardı.

Solon’un yasalarının ve reformlarının tam anlamıyla hayata geçmesi zaman aldı. Ancak sonraki yüzyıl boyunca, ilk demokrasinin gelişmesinin önünü açtığı görülecektir. Bu nedenle, Solon’un Delfi’ye yaptığı ziyaretin batı medeniyetinin ve siyasi kurumlarının geleceği üzerinde geniş kapsamlı bir etkisi olmuştur.

File:Claude Vignon - Croesus and Solon.jpg
Claude Vignon – Croesus and Solon
  1. Kroisos

Kroisos, günümüzde Türkiye’nin bir parçası olan Lidya bölgesinin kralıydı. M.Ö. 560 ila 546 yılları arasında hüküm sürmüş ve yaşamış en zengin insanlardan biri olarak bilinmektedir. Antik tarihçi Herodot onun hayatını ayrıntılı bir şekilde anlatır. Herodot, Kroisos’un doğrudan gücüne ve zenginliğine bağlı olan küstahlığına büyük vurgu yapar. Bu, Delfi Kahini’ne yaptığı ziyaretlerde çok açık bir şekilde vurgulanır.

Saltanatının başlarında Kroisos, tüm kahinler arasında hangisinin en hatasız olduğunu öğrenmek istemiştir. Bu nedenle, hangisinin en doğru cevabı verdiğini görmek için bir deney düzenledi. Her kahine, cevabını sadece kendisinin bildiği bir soruyla, zamanın belirli bir anında ne yaptığını söylemesini istedi. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Pythia doğru cevabı verdi. Kroisos çok etkilendi ve Delphi’ye büyük miktarda altın ve gümüş bağış gönderdi.

Kısa süre sonra güçlü komşusu Pers’i istila etme planları yapmaya başladı. Bu yüzden Pythia’nın tavsiyesini almak için tekrar Delphi’ye gitti, Apollon’un yanıtı şuydu:

“Eğer Perslere savaş açarsan, büyük bir imparatorluğu yok edeceksin.

Ancak Kroisos ölümcül bir hata yaptı ve bu yanıtı dikkatle değerlendirmedi. Basitçe ‘büyük bir imparatorluk’tan kastedilenin Persler olduğunu varsaydı. Takip eden savaşta çok geçmeden, Kroisos ordusunu aşırı zorladı ve kısa süre sonra kendini yenilmiş ve Persler tarafından esir alınmış buldu. Kaderin bir cilvesi olarak, Apollon sonunda ona acımış ve onu idamdan kurtarmıştır.

Kroisos’un hikâyesi kehanetlerin nasıl yorumlanmaması gerektiğine dair bir uyarı niteliğindedir. Herodot’un anlatısı ilahi sözlerin dikkatle değerlendirilmesinin önemini ve kibirli varsayımların tehlikelerini gösterir.

Dosya:Claude Vignon - Parable of the Unforgiving Servant.jpg
Claude Vignon – Parable of the Unforgiving Servant
  1. Salamis Deniz Savaşı

Delphi’den gelen birçok kehanetin üslubu ve içeriği muğlaktı. Bazı araştırmacılar bunun nedeninin bir tanrının sözlerinin ölümlüler tarafından doğrudan anlaşılmaması gerektiğini düşünmektedir. İnsan bilgisi ve anlayışı ilahi bilgeliğe kıyasla sınırlıydı. Bu nedenle dikkatli bir yorumlama gerekliydi.

Bunun en iyi örneklerinden biri, Perslerin M.Ö. 480 yılında Kral I. Xerxes önderliğinde Güney Yunanistan’ı işgal etmesinden kısa bir süre önce Atinalı bir heyete verilen ifadedir. Müttefik Yunan güçlerinin Atinalı birliği savaşın sonucu hakkında kahinden tavsiye almak için sabırsızlanıyordu.

Pythia ilk olarak onlara kesin bir dille geri çekilmelerini ve hâlâ yapabiliyorken kaçmalarını söyledi. Atinalılar dehşete kapıldılar ve tekrar danıştılar. Bu kez yanıt daha uzun ve karmaşıktı. Özellikle iki satır göze çarpıyordu:

‘Uzağı gören Zeus size … tahtadan bir duvar verir.

Sadece bu sağlam duracak ve sana ve çocuklarına yardım edecek.

Herodotos, Tarihler, 7.141

‘Tahtadan bir duvara’ yapılan bu belirsiz gönderme, elçilik Atina’ya döndüğünde büyük bir kafa karışıklığına neden oldu. Bazıları bunun Akropolis’i çevreleyen ahşap set anlamına geldiğini düşündü. Diğerleri ise bu ifadenin ahşap üç direkli gemileri kastettiğine ve filolarını kurup denize açılmaları gerektiğine inanıyordu.

Sonunda, ikincisi doğru çıktı. Atinalılar gemilerini hazırladılar ve MÖ 480’in sonlarında Salamis deniz savaşında Persleri yenmeyi başardılar. Bu olay Perslerin Yunanistan’dan çekilmesinin ve Yunan dünyasına özgürlüğün geri dönmesinin başlangıcı oldu. Delfi’den gelen kehanet Yunanlıların başarısı için çok önemliydi. Apollon’un ilahi sözlerinin dikkatle değerlendirilmesi ve yorumlanması da aynı derecede önemliydi

Kaulbach, Wilhelm von - Die Seeschlacht bei Salamis - 1868.JPG
Kaulbach, Wilhelm von – Die Seeschlacht bei Salamis – 1868
  1. Büyük İskender

Gördüğümüz gibi, Yunan tarihindeki bazı büyük şahsiyetler Pythia ile karşılıklı saygı ve anlayışa dayalı önemli ziyaretler gerçekleştirmişlerdir. Ancak Büyük İskender’in Delphi Kahini ile pek de dostane olmayan bir ilişkisi vardı.

M.Ö. 336’da hükümdarlığının başlarında genç İskender, Perslere karşı düzenleyeceği sefer konusunda Pythia’ya danışmak için Delfi’ye gitti. Ancak danışmak için uygun olmayan bir günde oraya vardı ve kendisinden başka bir zaman tekrar gelmesi istendi. Bu durum genç Makedonya Kralı’nı kızdırdı. Efsaneye göre İskender Pythia’yı dışarı çıkıp bir açıklama yapmaya zorlamıştır. Kaynaklar bu zorlamanın şekli konusunda farklılık göstermektedir. Bazıları İskender’in Pythia’yı saçlarından tutup danışması için Apollon Tapınağı’na sürüklediğini söyler. Oraya vardığında, Pythia’nın basitçe şunları söylediği rivayet edilir:

“Oğlum, sen yenilmezsin.

İskender bu yanıttan memnun kaldı ve derhal Perslere karşı saldırısını başlattı. Modern araştırmacılar bu görüşmenin sahiden gerçekleştiğine itiraz etmektedirler. Birçoğu bunun İskender’in askeri başarısının boyutu ortaya çıktıktan çok sonra uydurulmuş bir hikaye olduğuna inanmaktadır.

Bu görüşme bir efsaneyse bile, kral hiçbir zaman Delphi’de şahsen bir adakta bulunmamıştır. En cömert armağanları, Delphi’yi küçümsemek istercesine her zaman Olympia’daki kahine vermiştir (Scott, 2014, s. 164). Görünen o ki, inanılmaz yaşamı boyunca İskender ile Delfi Kahini arasında herhangi bir yakınlık söz konusu olmamıştır. İskender’in yenilmezliği de kısa sürmüştür. İskender başarısının zirvesindeyken, henüz 32 yaşındayken bir hastalıktan ölmüştür.

Delphic Oracle and priestess Pythia | Short history website
Delfi Antik Kenti

Related

1 Yorum

Cevap bırakın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

G-022SCGR6MW