G-022SCGR6MW G-022SCGR6MW

İlyada – 15. Bölüm Özet

Published on:

Troyalılar bozguna uğrar ve kaçmaya başlar. O esnada İda Dağı’nın doruklarında Zeus uyanır ve olup bitenden haberdar olur.

Hektor’u kan kusarken, Poseidon’u Akhalarla savaşırken görür. Hera’ya kızar. Bir zamanlar Hera, Herakles’ten nefret ettiği için Boreas ile bir olup onu Kos kentine sürmüştür. Herakles orada Hera yüzünden çok acı çekmiştir ama Zeus, oğlunu Kos’tan kurtarıp Argos’a geri götürmüştür sonunda. Bunun üzerine Zeus, Hera’yı örs ile bağlayıp hava asmış ve altın zincirlerle ellerini bağlamıştır. Onu kurtarmaya gelen tanrıları ise Olimpos’un eşiğinden aşağı fırlatmıştır. Bunları anlatmasının sebebi, kendisini böyle aldattığında olanları hatırlatmak istemesidir.

Hera, Styks üzerine, bakire girdiği yatağı üzerine, Zeus’un kutsal başı üzerine ant içer ve Gaia ile Uranos’un tanıklığında Poseidon’u yollamadığını, Poseidon’un kendi isteği ile Akhalara yardım ettiğini söyler.

Zeus, Hera’ya der ki benimle birlikte olsaydın, Poseidon fikrini değiştirirdi. Şimdi eğer doğru söylüyorsa, İris ile Apollon’u Poseidon’a gönderip, savaşı bırakmasını söylemelidir ve Poseidon eve dönmelidir. Apollon da Hektor’u kışkırtıp Akhaların üzerine geri salmalıdır. Akhalar, Akhilleus’a yardım için koşacak ve Akhilleus da arkadaşı Patroklos’u savaşa gönderecektir. Patraklos, Zeus’un oğlu Sarpedon’u bile öldürecektir. Hektor ise Patroklos’u öldürecektir. Buna karşılık, Akhilleus, Patroklos’un ölümüne kızıp, Hektor’u öldürecektir. Patroklos savaşa girince Zeus, Akhalar İlyon’u alana dek onları destekleyecektir. Ama Athena’nın isteği yerine gelmeden önce, Akhilleus’un dileği yerine gelmelidir, çünkü Thetis’e söz vermiştir.

Böylece Hera, doğruca Olimpos’a gider ve ölümsüzleri orda otururken bulur. İlk Themis koşup karşılar onu ve Zeus’un Hera’yı çok hırpalayıp hırpalamadığını sorar. Hera, Zeus’un ne taş yürekli olduğunu Themis’in de bildiğini belirtir ve şöleni başlatmasını ister ondan. Ne insanları ne tanrıları mutlu edecek haberleri vardır.

Hera, ölümsüzlere hitap eder. Zeus onlardan güçlüdür ve başlarına binbir bela getirmektedir. Ares’in oğlu yerine koyduğu Askalaphos ölmüştür mesela ve Ares çok acı çekecektir.

Ares, babasının yıldırımı ile vurulacağını bile bile öldürülen oğlunun öcünü alacağını belirtir ve çocukları Korku ile Bozgun’a atlarını bağlamayı buyurur. Athena tahtından kalkıp Ares’in silahlarını alarak durdurur. Durdurmasaydı çok kötü şeyler olacaktır. Athena, Ares’i azarlar. Hera, Zeus’un yanından gelmektedir ve dediklerini duymuştur. Böyle bir şey yaparsa, Zeus Akhaları Troyalıları bırakıp ölümsüzleri cezalandırmaya başlayacaktır. Ayrıca oğlu ölmüştür ama oğlundan daha yiğitleri de ölmüştür şimdiye dek. Ölümlüleri ölümden korumak zordur.

Auguste Leloir — Homère, 1841, Musée du Louvre

Hera, İris ile Apollon’u İda’ya Zeus’un yanına yollar ve Zeus’un dediklerini uygulamaları için onları tembihler.

Apollon ve İris, Zeus’u Gargaros’ta otururken bulurlar. Zeus hemen İris’ten Poseidon’un yanına gidip, savaşı bırakmasını, eğer bırakmazsa yaş ve güç yönünden üstün olduğunu belirterek tehdit etmesini ister. İris, haberi iletmek için hemen yola çıkar ve Zeus’un sözlerini Poseidon’a iletir. Poseidon, duyduklarına öfkelenir. Zorbalıkla baş eğmeyecektir. Rhea; Poseidon’u ve Hades’i doğurmuştur. Kura ile Poseidon’a denizler, Hades’e yeraltı, Zeus’a da gökler düşmüştür. Ama toprakla Olimpos’ta herkesin payı vardır. Önce kendi çocuklarına söz geçirmesi gerektiğini belirtir.

İris, Poseidon’a böyle sert cümleleri iletebileceğini ama istediğinin bu olup olmadığını sorar.

Poseidon, böyle uslu akıllı bir haberciye rastlamanın ne iyi olduğunu belirtir. Ama eşit pay almış, eşit bir tanrının ona böyle bir daha çıkışmasına da izin vermeyecektir. Eğer Zeus; Athena’nın, Hera’nın, Hephaistos’un, Hermes’in isteğine karşı çıkıp, Argoslulara üstün gücü vermezse gönüllerine kin koyacağını belirtir. Sonra denize dalar gider.

Zeus, Apollon’a döner. Zamanında Kronos’un çevresindeki yeraltı tanrıları Zeus ile savaşmayı denediğini hatırlatır. Bu yüzden, Poseidon, Zeus’un öfkesinden korkmuş ve denize dönmüştür. Sıra Apollon’dadır. Hektor’u kışkırtmalı ve Akhaları püskürtmelidir.

Apollon babasının sözünü dinleyip Hektor’un yanına gider. Hektor hangi tanrının geldiğini sorar ve Aias’ın ona taş atıp az kalsın Hades’e yollayacağını anlatır. Apollon kendisinin kim olduğunu açıklar ve Zeus’un gönderdiğini belirtir. Şimdi Akhalara karşı ordusunu kışkırtmalıdır.

Danaolar saldırmaktadır ama Hektor’un geri geldiğini görünce ödleri kopar.

Aitolların en yiğidi Andraimon’un oğlu Thoas, Hektor’un öldüğünü düşündüğünü belirtir ve Hektor’un dönüşü tanrıların işi olmalıdır. Bu yüzden, en iyisi gemilere çekilmektedir. Hektor ne kadar ateşli olursa olsun, Danao kalabalığına giremeyeceğini söyler.

Böylece liderler yiğitleri bir araya getirirler. Hektor yanında Apollon arkasında Troyalılar ile saldırır. Apollon’un yardımı ile Akhalar bozguna uğrar.

Hektor Boiotialıların önderi Stikhios’la Menestheus’un yoldaşı Arkesilaos’u öldürür.

Aineias, Oileus’un piç oğlu Medon’la Aias’ın kardeşi İasos’u öldürür. Medon, Oileus’un karısı, analığı Eriopis’in kardeşini öldürdüğü için memleketinden sürülmüştür; Phylake’de oturmaktadır. İasos ise Atinalıların önderidir ve Bukolosoğlu Sphelos’un oğludur.

Pulydamas, Mekistes’i tepeler. Polites, Ekhios’u. Agenor, Klonios’u öldürür. Paris, Deiokhos’u arkasından vurur.

Bunlar ölüleri soyarken, Akhalar hendeğin arkasına kaçarlar. Hektor, Troyalılara gemilere saldırmaları için emir verir. Apollon hendekteki çitleri devirir.

Akhalar gemilerin oraya gelince tanrılara yalvarırlar. Nestor, Zeus’a yalvarmaya başlar. Zeus bunu duyunca gürler; böylece Troyalılar daha çok saldırır.

Savaş böyle devam ederken, Patroklos, Eurypylos’un barakasındadır. Yarasını iyileştirmeye çalışmaktadır. Ama Akhaların çığlıklarını duyunca dövünmeye başlar. Eurypylos’a bakamayacağını, bir hizmetçi çağırmasını söyler. Koşup Akhilleus’un yanına gidecek ve onu savaşa girmek için kışkırtacaktır.

Ancak Troyalılar, hala gemilerle barakaların yanına ilerleyememiştir. Hektor gemiyi yakmayı başaramaz, Aias ise Hektor’u geri püskürtemez. KLytios’un oğlu Kaletor tam gemiyi yakacakken, Aias onu öldürür. Hektor, kardeş çocuğunun düştüğünü görünce Troyalılara seslenir, Kaletor’un silahlarını soymasına izin vermemelerini emreder.

Sonra kargısını Aias’a sallar ama Aias’ın seyisi, Mostor’un oğlu Lykophron’u öldürür. Aias, kardeşi Teukros’a can yoldaşlarının öldüğünü haber verir titreyerek. Böylece Teukros, Troyalılara ok atmaya başlar. Peisenor’un oğlu Kleitos’u vurur. Pulydamas’ın arkadaşıdır.

Felix boisselier homer, 1776–1811

Teukros, Hektor’u hedef alır bu sefer ama Zeus sürekli Hektor’u gözlemektedir. Teukros, yayından atamaz bile oku ve hemen bir tanrının işi olduğunu anlayıp söylenir.

Hektor bunu görünce kışkırtır herkesi. Aias da Hektor gemilerini alınca nasıl döneceklerini sorar Argoslulara. O da öyle kışkırtır kendi tarafını.

Hektor, Phokislilerin önderi Perimedeos’un oğlu Skhedios’u öldürür.

Aias, Antenor’un oğlu Laomedon’u öldürür.

Pulydamas, Kylleneli Otos’u öldürür, Epioların önderi, Phyleusoğlu’nun arkadaşıdır.

Meges, Panthoos’un oğlu Pulydamas’ı vuramaz, Apollon’un yardımı ile. Ama gider Khromios’u öldürür. Silahlarını soyarken ona Dolops saldırır ama kalkanı korur Meges’i. Ama Menelaos, Dolops’u arkasından kargısı ile öldürür. Sonra da silahlarını soymaya başlarlar.

Hektor, Hiketaon’un oğlu soylu Melanippos’a çıkışır. Melanippos, Perkote’de sığır otlatır ve Priamos onu oğlu gibi sevmektedir. Daha iyi savaşmalıdırlar.

Telamonoğlu Aias ise Argosluları kışkırtır. Menelaos, Antilokhos’u Troyalıları öldürmesi için kışkırtır. Nestor’un oğlu Antilokhos, buna karşılık, Hiketaon’un oğlu Melanippos’u vurur. Silahlarını soymaya davranınca Hektor’u görür ve kaçar.

Zeus, Thetis’in ölçüsüz dileğini yerine getirmek için Troyalıların gücüne güç katar. Yanan bir gemi gördükten sonra, ün Danaoların olacaktır. Zeus, Hektor’un ömrü kısa olduğu için ona saygı ve ün vermektedir. Akhilleus’un elinden Athena getirecektir onun ölüm gününü.

Hektor ne kadar uğraşsa da Akha saflarını delememektedir. Hektor, Mykeneli Kopreus’un oğlu Periphetes’i öldürür. Kopreus, bir zamanlar Eurystheus’un verdiği görevleri Herakles’e bildirirdi. Hektor, Periphetes’i öldürünce, dostları korkudan yardıma bile koşamaz.

Hektor, Protesilaos’un gemisine çok yaklaşır ve Troyalıları ateş getirip yakmak için kışkırtır. Önceden Zeus’un etkisi ile yaşlılar gemilerin yakınında savaşmaya izin vermemişlerdir, şimdi Zeus’un yardımı ile onlara acı getiren gemileri yakmak üzeredirler.

Aias ise pusu kurup, gemiye yaklaşanları öldürmektedir. Böyle on iki tane er öldürür.

Bir sonraki bölüm için tıklayınız.

Homer Singing His Iliad at the Gate of Athens, Guillaume Lethière (1760–1832), Nottingham City Museums & Galleries

Related

1 Yorum

Cevap bırakın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

G-022SCGR6MW