G-022SCGR6MW G-022SCGR6MW

İlyada – 17. Bölüm Özet

Published on:

Menelaos, Patroklos‘un öldüğünü görünce, hemen cesedi korumak için koşar. Panthoos’un oğlu Euphorbos ise cesedi soymak için koşar. Euphorbos, Patroklos’u ilk yaralayan kişidir. Menelaos’a bedeni bırakmasını aksi halde onu öldüreceğini söyleyerek tehdit eder. Menelaos, bir zamanlar Hyperenor’un da benzer şekilde kafa tuttuğunu ama Meneloas’un onu öldürdüğünü hatırlatır.

Euphorbos, Patroklos’un kardeşini öldürdüğünü ve karısının kaldığını belirtir. Babası Panthoos, ölen oğlu yüzünden acılar içindedir. Bu yüzden Meneloas’un kesik kafasını, babası Panthoos’un ve Phrontis’in ellerine vererek onların acısını dindirecektir. Ne var ki, Menelaos, Euphorbos’u öldürür.

Apollon, Hektor’u Menelaos’un üzerine salar ve böylece Menelaos’un Euphorbos’un silahlarını soymasını engeller. Ardından tanrı Apollon, Kikonların önderi Mentes’in kılığında Hektor’a görünür ve Aiakosoğlu’nun atlarını kovalamayı kesmesini çünkü onları sadece Akhilleus’un sürebileceğini hatırlatır; en iyisi Patroklos’un ölüsünün başına gidip, Menelaos ile savaşmaktır.

Menelaos, Hektor’un geldiğini görünce ikiler. Eğer, Patroklos’u bırakırsa Akhalar ona kızacaktır ama bir yandan Hektor Troyalılar ile üzerine gelmektedir ve etrafını saracaklardır. Menelaos kaçmaya başlar ve Akhaların arasında Telamon oğlu Aias’ı bulur. Patroklos’un cesedini, Akhilleus’a götürmek için yardım etmesini ister.

The Greeks and the Trojans Fighting over the Body of Patroclus, Antoine Wiertz

Aias, hemen Menelaos ile Patroklos’un cesedinin olduğu yere koşar. Geri geldiklerini gören Hektor, Patroklos’un bedeninden soyduğu silahları, şehre götürmeleri için adamlarına verir; bu silahlar Hektor’a ün getirecektir. Bu esnada Aias, Patroklos’un bedenini kalkanı ile örter.

Lykia’lıların önderi ve Hippolokhos’un oğlu Glaukos, Hektor’a kızar. Ona nice yardımlar eden Sarpedon’un cesedini koruyamamıştır. Bu yüzden Lykialılar daha fazla savaşmayacaktır; çünkü Hektor bir zavallıdır, Aias ile savaşmaya bile korkmaktadır.

Hektor, Akhilleus’un silahlarını kuşanmaya karar verir ve şehre gidenlere yetişir. Zeus’un Peleus’a, Peleus’un da Akhilleus’a verdiği silahları kuşanır. Kendi silahlarını ise şehre götürmeleri için adamlarına teslim eder.

The Greeks and the Trojans Fighting over the Body of Patroclus, Antoine Wiertz

Zeus, Hektor’a ölüm bu kadar yakınken, herkesin korktuğu bir adamın arkadaşını öldürüp onun silahlarını kuşanmasına kızar. Yine de silahları Hektor’un gövdesine uydurur. Enyalios tanrı’nın savaş gücünü de koyar içine.

Hektor, kendi adamlarının yanına döner ve Mesthles’i, Glaukos’u, Medon’u, Thersilokhos’u, Asteropaios’u, Deisanor’u, Hippothoos’u, Phorkys’u, Khromios’u ve bilici Ennomos’u kışkırtır.

Şimdi savaşma vaktidir. Kim Aias’ı püskürtüp Patroklos’un cesedini Troyalıların tarafına çekebilirse; soykanın yarısı ve ünün yarısı da onun olacaktır.

Aias, Menelaos’a seslenir. Artık Patroklos’un ölüsü için değil de kendi canları için korkmaktadır. Akhalardan yardım getirmesini ister. Menelaos bağırarak yardım ister.

Oileus’un oğlu Aias ve İdomeneus ile seyisi Meriones duyarak gelirler. Pelasg soyundan Lethoos’un oğlu Hippothoos, ölüyü çekmeye çalışken, Aias tarafından öldürülür. Hektor kargısını atar ama Aias eğilir. Kargı Penope’de oturan, Phokisli yiğit İphidos’un oğlu Skhedios’a saplanır. Aias, buna karşılık Phinops’un oğlu Phorkys’i öldürür.

Apollon, Epytosoğlu Periphas’ın kılığına girerek Aineias’ı kışkırtır. Daha az adamla ne kentler korunmuşken, Zeus onların tarafında olmasına rağmen, Troyalılar koru içindedir. Aineias, Apollon’u tanır. Hemen Hektor’a koşar ve İlyon’a çekilmemelerini, Zeus’un kendi taraflarında olduğunu ve Patroklos’un bedenini almaları gerektiğini haber verir.

Böylece Aineias, Arisbas’ın oğlu ve Lykomedes’in yoldaşı Leiokritos’u öldürür. Lykomedes, buna karşılık Paionia’dan gelmiş ve Asteropaios’tan sonra savaşta en üstün olan Hippasosoğlu Apisaon’u öldürür.

Aineias, Troyalıların safları terk etmemesi için öğütler verir. Böylece Akhalar ile Troyalılar, ölünün başında savaşmaya devam ederler.

‘Battle for the body of Patroclus’ — Crispijn van de Passe (I), 1613

Nestor’un oğulları Thrasymedes’le Antilokhos, Patroklos’un öldüğünü bilmeden savaşmaya devam etmektedirler.

Akhilleus da Patroklos’un öldüğünü henüz öğrenmemiştir. Anası sık sık onu ziyaret edip, Zeus’un kararlarını açıklamasına rağmen; arkadaşının öleceğini bilmemektedir.

Aiakosoğlu’nun atları uzakta Patroklos’un ölümüne ağlamaktadır. Diores’in oğlu Automedon, atlara kamçı vursa da yola getiremez. İki at, ne Hellespontos kıyısına ne de Akhalarla savaşa dönmek istemektedir. Zeus bunu görür ve çok üzülür. Kendi kendine ne diye böyle atları ölümlü insan Peleus’a verdim diye hayıflanır. Çünkü atlar sefil insanların yaşadağı ölümü ve acıyı bilmemektedir. Onların dizlerine kuvvet verir ki Automedon’u gemilere götürsünler. Sonra da Troyalılara güç verir ki Akhaları yine gemilere kadar püskürtsünler.

Böylece Automedon yola koyulur. Haimonoğlu Laerkes’in oğlu Alkimedon, Automedon’un geldiğini görür ve neden savaştan kaçtığını sorar. Buna karşılık Automedon, Patroklos’un öldüğünü söyler ve arabaya binmesini teklif eder. Böylece arabadan Automedon iner, Alkimedon biner.

Hektor binicinin değiştiğini görür ve Aineias’a, Peleus’un atlarını kötü bir arabacı sürdüğünü, ikisi birlikte saldırarak atları alabileceğini söyler. Aineias ile Hektor harekete geçer, Khromios ve Aretos, onlara katılır.

Automedon, Hektor ve Aianeis’ın yaklaştığını görünce; Alkimedon’a atları yakınında tutmasını söyler ve Aiaslar ile Menelaos’u çağırır yardıma. Sonra kargısını sallayıp Arestos’u öldürür. Hektor da kargısını atar ama ıskalar.

Aiaslar, çağırıyı duyup gelince; Hektor, Aineias ve Khromios geriler. Automedon, Arestos’u silahlarından soyar.

Battle for Patroclus’ body, Iliad, XVII, 290–365

Böylece savaş yine Patroklos’un cesedinin üzerinde devam eder. Zeus, Athena’yı Akhaları kışkırtması için gönderir. Tanrıça Phoiniks’in kılığına girip Menelaos’a seslenir. Eğer Troyalılar Patroklos’u kendi tarafına çekmeyi başarırlarsa; rezil kepaze olacağını hatırlatır.

Menelaos, Patroklos’un cesedini kurtarmayı istediğini belirtir ve Athena’nın ona güç vermesini diler. Zeus hala ünü Hektor’a bağışlamaktadır. Böylece Athena, Meneloas’un yüreğine güç koyar. Böylece Menelaos ilk önce, Hektor’un birlikte şarap içtiği, zengin Eetion’un oğlu Podes’i vurur. Sonra da bedenini kendi tarafına çeker.

Bu sefer Apollon, Asiosoğlu Phainops’un kılığına girerek Hektor’u kışkırtır. Böyle Menelaos’un önünde korkak davranmamalıdır; arkadaşını öldürmüştür az önce. Zeus, İda Dağından bulutlara kükrer ve zaferi Troyalılara verir.

İlk Boiotialı Penelaos kaçmaya başlar. Pulydamas onu kargısı ile öldürür. Ardından Hektor, Alektryon’un oğlu Leitos’u elinden vurur. İdomeneus, Hektor’u zırhından vurur ama zırhı korur. Hektor, kargısını İdomeneus’a sallar ama Meriones’in seyisi Koiranos’u vurur. Koiranos, Lyktos’tan gelmiştir.

The Body of Patroclos Borne from the Battlefield by Diana Scultori, 16th c., via The Harvard Art Museums

Aiaslar ile Menelaos, Zeus’un Troyalılara zaferi verdiğinin farkındadır. Telamonoğlu Aias, küçük bir çocuğun bile Zeus’un taraf tuttuğunu anlayabileceğini belirtir. Muhtemelen Akhilleus olanların farkında değildir. Ve öleceklerse en azından toz ve karanlık içinde değil; aydınlıkta ölmek için Zeus’a yakarır.

Zeus onu duyar ve sisi dağıtır. Bunun üzerine Aias, Menelaos’a; Nestor’un oğlu Antilokhos’u, Akhilleus’a göndermesini söyler. Patroklos’un ne kadar iyi bir adam olduğunu hatırlatır.

Böylece Menelaos Antilokhos’u bulur ve olanları Akhilleus’a haber vermesini ister. Antilokhos gidince, Pyloslulara derin bir yas çöker. Menelaos, Nestor’un oğlu Thrasymedes’i Pylosluların başına koyup, Patroklos’un yanına geri döner.

Menelaos, Aias’ların yanına dönünce Antilokhos’u gönderdiğini haber eder. Ama Akhilleus’un silahları olmadığı için hemen gelemeyebileceğini de belirtir. Bu yüzden, ne yapacaklarına karar vermeleri gerektiğini söyler.

Aias, ölüyü kaldırmalarını söyler. Onlarda yerden yukarı kaldırıp ölüyü taşımaya başlarlar. Bunu Troyalılar cesedin taşındığını görünce saldırırlar. Aiaslar çok iyi korurlar ölüyü bu kez. Böylece Troyalılar gerilerler. Bu esnada Akhalar ölüyü gemilere taşımayı başarırlar.

Aiaslar Troyalılara karşı koymaya devam ederler. Hektor ile Aineias, onlara öyle bir saldırır ki Akhalar korkudan kaçar; onlar da kaçanların silahlarını alırlar. Savaş böyle devam eder.

Bir sonraki bölüm için tıklayınız.

‘Menelaus carries the body of Patroclus from the battlefield’ — Workshop of Bernard Picart, 1710

Related

1 Yorum

Cevap bırakın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

G-022SCGR6MW