G-022SCGR6MW G-022SCGR6MW

KADİM BİR ÖĞRETİ TAROT

Published on:

Yüzyıllar boyunca insanoğulları yaratım inanışlarından ötede bir bilinmezliğe gebe kalmış, gözlerini bu bilinmezliğin karanlığına hapsetmişlerdir. Gelecek, var olmanın ötesinde bir karmaşadır. Bu karmaşanın sisli perdelerini aralamak adına pek çok kuram, teknik kullanılmıştı.

Bilinmezliğin yarattığı sonsuzluk, sonsuzluğun içerisindeki olasılıklar bütünü insan ırkının zihnini bir kemirgen gibi sinsice kemirmiştir. Sonsuz olasılıklar bütününe zaman zaman rasyonel, zaman zaman ise spiritüel yaklaşımlar geliştirirken bu kemirgen insanoğlunun zihninde ilerlemeye devam etti. Yaklaşımlar, felsefi görüşler ne kadar değişirse değişsin amaç aynıydı; gelecek olarak adlandırılan bakir toprakları keşfetmek…

Soylu kesim saraylarındaki yaşlı kâhinlerden kehanet dilenir, halk kesimi sokak başlarındaki kara örtülü falcılara giderek hasatları için doğru zamanı sorgulardı. Kartları kadife örtüye seren falcılar sorularınıza dair kehanetler fısıldarken, kâhinler yıldızların hareketiyle savaşın nasıl geçeceğini söylerlerdi. İsimler ve merak edilenler zaman içerisinde evrimleşse bile altta yatan kaygı aynıydı: Yarının ardındaki bilinmezlik…

Tarot’un gizemi bu noktada bizlere karanlığın içinde doğan bir ışıkla fısıldıyor. 21. Yüzyılda bile gizemini koruyan kartların tarihçesi en az kendisi kadar sırlarla dolu. Yaratım efsanelerinde olduğu gibi bilinmezliğin içinden çıkıp gelen güçlü semboller Hajo Banzhaf’a göre iki yaratım teorisine sahiptir. Gerçekte nasıl var oldular kimse bilmez ama Ezoterizm ile ilgilenen çoğu yazara göre Mısır’ın kutsal topraklarında yaratıldığı çok daha güçlü bir varsayımdır.

Mısır topraklarında hüküm süren Ptolemaios Hanedanı bilim, sanat, astroloji ve dini konulara büyük bir hassasiyet içerisinde yaklaşırmış. Çeşitli topraklardan getirilen 150 bin cilt kitap ve belgeleri muhafaza etmek, tüm insanlığın hizmetine sunmak adına İskenderiye kentinde bir kütüphane inşa ederler. Derler ki, inşa edilen bu kütüphane insan ırkının daha önce hayalini dahi edemeyeceği kadar bilgi ve sırlarla doludur. Gül-Haç kardeşliği adı altında toplanan Serapeum tapınakları papaları inşa edilen bu kütüphanede seçkin soylardan kendilerine öğrenci seçer, kutsal bilgilere dair eğitim verirlerdi.

Ancak huzur ve bilgelik dolu bu günler insanlığın yaratılışından beri var olan kıskançlık duygusuyla bıçak gibi kesilir. Kütüphaneye hâkim olan Serapeum soylu papaları kıskanan Pagan toplulukları kendileri içinde böyle bir eser yapılmasını talep ederler. Barışa önem veren, İskenderiye kütüphanesinin başına bir şey gelmesinden endişe duyan Mısır Valisi Theophilos, Osiris tapınaklarına ait olan bir arsayı kendilerine sunarak bir tapınak kurmalarına müsaade eder. Kutsal bölgede inşaat sürecinde bulunan eski dini tabletler, Pagan topluluğu papalarını hiddetlendirecek şekilde durma noktasına gelir. Bu sırada topraklarda var olan Hristiyan topluluğu Paganları dillerinde bir alay eğlencesi haline getirdiler. Hiddet ve kıskançlıkla gözünü kan bürüyen topluluk bir ayaklanma çıkarır.

Topraklarda hüküm süren kaos sırasında İskenderiye Kütüphanesi yıkılır, eserler bir daha kurtarılamamak üzere harap olur. Kütüphanenin yıkılışının ardından Serapeum kutsal öğretileri gizli bir cemiyet –Gül Haç kardeşliği olarak anılır- kurarak yalnızca kendi soylarından gelenlere şifreli bir dille öğretir. Kutsal bilgiler yalnızca bu cemiyetin halkı tarafından bilenecek ve bir daha yok olmayacaktı.

Tarot Kartlarının yaratımı işte böyle başlıyor. Söylenene göre gizli öğretiler olarak adlandırılan bu eser Enok (Tot) kutsal kitabıydı. Tarot kelimesinin kökenini araştıran Court De Gebelin tarot sözcüğünün iki mısır kökenli kelimeden türediğini aktarır; Yol anlamına gelen To ve soylu anlamına gelen Ro…

Soylu bilgelik yolu anlamını taşıyan Tarot hayatlarımızdaki sonsuz ihtimaller silsilesinde yolumuzu aydınlatmak üzere ışık ve şifa olur. Avrupa’ya gelişinde bir inanışa göre Tapınak şövalyelerinin bedevi Arap topluluğundan veya Suriye topraklarında kalan mistik mezheplerden aldıkları kültürel bir paylaşım olma ihtimali yatar. Savaşlar sırasında kartlar bir şekilde şövalyelerin dikkatini çeker.

Kartlar ilk ortaya çıktığın Majör Arkana olarak adlandırılan yirmi iki adet kart vardı. Bunlara büyük sırlar adı verilirdi. Bu gün yetmiş sekiz kart olma macerasında saraylı kartların ve küçük sırlar adı verilen Minör Arkana kartlarının Avrupa Hanedanlarında yaratıldığına inanılır.

Sonuçta tarot inanlar için felsefi bir alfabenin sesli sözcükleri gibidir. Bu sözcükler akaşik kayıtta var olan ilkeyi, gücü ve yasayı insana hatırlatır, rehber olur. Kartların öğretileri tek tek ele alındığın büyük mesajlar, sembolik ifadeler ortaya döker. Bir bütün olarak Tarot kartları zihinlerimizdeki kemirgeni öldürmek, öğretileri takip etmek için harika araçlardır.

Related

Cevap bırakın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Error decoding the Instagram API json
G-022SCGR6MW