G-022SCGR6MW G-022SCGR6MW

Plutarch: Romulus-Theseus Özeti

Published on:

Plutarch, Roma İmparatorluğu döneminde yaşamış bir tarihçidir. Yaşamlar adlı kitabında birçok ünlü kişinin hayatını konu almıştır. Bunlardan biri de Theseus’tur.

ROMULUS-THESEUS KARŞILAŞTIRMASI

Theseus kısmında, Atina’yı birleştirici Kral Theseus ile, Roma’yı kuran Romulus’un hayatının benzerliğinden bahsedie. İkiside belirsiz ana-babalardan geldiğinden tanrılardan gelmiş biliniyorlardı. İkisinin de beden gücü yüksekti. İkisi de kadınlara tecavüz etmekten suçlandı. Talihsizliklerden ve aile kıskançlıklarından kaçmayı başaramadılar. İkisi de son zamanlarında yurttaşları tarafından dışlanmıştır.

THESEUS’UN DOĞUMU

Ardından Theseus’un kökleri hakkında bilgi verir. Baba tarafından Erektheos’a, anne tarafından Pelopides’e gider. Pelopides güçlü bir Thebai kralıdır. Kızlarını ve oğullarını güçlü krallar ve prenseslerle evlendirmiştir. Bunlardan biri de Theseus’un büyük babası Troezen Kralı Pittheos’tur. Pittheos bilgeliğiyle ünlüdür.

Çocuk isteyen Atina Kralı EgeusDelphi’de kahine danışır. Kahin ona Atina’ya dönene kadar kimseyle beraber olmamasını söyler ancak Egeus kehanetin biraz belirsiz olduğunu düşünür. Troezen’de bu kehaneti Kral Pittheos’a söyler. Pittheos, bu kehanetten anlam çıkardı ve kızı Ethra’yı, Eegeus’un yanına göndererek yatmaya ikna etti. Egeus, kızın prenses olduğunu öğrenince ve hamile olduğundan kuşkulanınca; bir kılıç ve sandaletlerini kayanın altına gizledi. Bundan yalnızca prensese söz etti ve ona eğer oğlu olursa bu nesnelerle birlikte onu gizlilik içerisinde Atina’ya göndermesini istedi. Çünkü, Egeus’un erkek kardeşi Pallas’ın elli kadar oğlu vardı. Yiğenleri çocuğu olmayan Egeus’u sürekli küçükseyip baş kaldırmaktaydı ve onların oğluna zarar vermesinden korkuyordu.

Böylece Theseus, Troezen’de büyür ve Pittheos tarafından yetiştirilmiştir. Konnidas isminde bir bakıcısı ve öğretmeni vardır. Ethra, Theseus’un asıl babasını gizli tutar ve Pittheos tarafından babasının Troezen halkının büyük saygı gösterdiği Poseidon olduğuna dair bir haber yayılır.

Büyüyüp genç bir adam olduğunda, Ethra onu kayaya götürür ve Thesues, kayayı omuzlayıp kaldırmaya başarır. Böylece Egeus’un bıraktığı nesnelere ulaşır. Ethra’da ona gerçek kimliğini açıklar. Oğlunun gizli ve güvenli bir şekilde deniz yolundan Troezen’dan Atina’ya gitmesini ister. Ancak Theseus, tehlikelerle dolu kara yolunu tercih eder.

Burada Plutarch dönemi insanlarını anlatır. İnsanların o dönem çok güçlü ve çevik olduklarını, Herakles’in Yunanistan’daki ülkelerden geçip yaratıkları öldürüp yok etmesine karşın; İfitos’u öldürdükten sonra kendini cezalandırmak için Lidya’ya Omfale’ye kölelik yapmaya gittiği için kötü insanların tekrar ortaya çıktığından bahseder. Yani, Herakles’in yokluğunda soyguncular ve katiller tekrar kol gezmeye başladığı için kara yolu oldukça tehlikeliydi. Pittheos, Theseus’u kara yolundaki tehlikeleri anlatarak deniz yolundan gitmeye ikna etmeye çalışsada; Theseus Herakles’in şanı için yanıp tutuşuyordu. Herakles ve Theseus aslında kuzen oğullarıdır.

Pelops ve Hippodameia’nın Pittheos oğlu ve Lisidike isimli kızları vardır. Pittheos’un kızı Ethra’dan Theseus doğmuştur. Lisidike’nin kızı Alkmene’den ise Herakles doğmuştur.

Nicolas Poussin (1594–1665) and Jean Lemaire (1598–1659), Theseus Babasının Kılıcını Alırken (c 1638), 

ATİNA’YA KARADAN GİDİŞ

Dolayısıyla ünlü Herakles’e özenen Theseus; deniz yolundan gitmesinin onursuz olduğunu düşündüğünden tehlikeli kara yolunu tercih eder. Bu yolculuktaki hikayeler aşağıdaki gibidir. Tıpkı Herakles’in 12 görevi gibi; 6 görev şeklinde de geçmektedir.

  1. Epidauria yakınlarındaki bir değneği silahı olarak kullanan ve bu nedenle Değnekçi olarak anılan Perifetes adlı haydut vardı. Theseus onu aynı değnekle öldürdü ve değneği de aldı. Theseus hep yanında bu değneği taşımıştır.
  2. Peloponez Kıstağında Çam Bükücü olarak bilinen Sinis vardı. Bu adam yolcuları iki çam ağacına bağlayıp gerip bırakarak öldürürdü. Theseus aynı şekilde Sinis’i öldürmüştür. Babasının öldüğünü öğrenen kızı Perigone kaçar. Theseus ona bir kötülük yapmayacağına yemin edince ortaya çıkar. Theseus ve Perigone’nin birlikteliğinden Melanippos isimli bir oğulları olur.
  3. Faiae adını verdikleri Krommion domuzu vardır. Kimilerine görede Faiae’nin bir kadın ve acımasız,doymak bilmez bir hızsız olduğunu, Krommion’da yaşadığını söyler. Pislik içinde yaşadığı için ona Domuz denilmektedir. Theseus onu da öldürür.
  4. Megara sınırlarında yoldan geçenleri soyan Skeiron adlı bir haydut vardır. Kimilerine göre bu adam küstahlıktan ve densizlikten ayaklarını yabancıya uzatır ve yıkamalarını buyurur. Onlar da bunu yaparken bir tekme savurarak onları uçurumdan denize fırlatırmış. Ancak Plutarch, Megara’lı yazarların Skeiron’un bir haydut olmadığını aksine soylu biri olduğunu anlattığını söyler. Onlara göree Theseus bu yolculuk esnasında değil ama daha sonra Skeiron’u kent kuşatmasında öldürmüştür.
  5. Eleusis’te bir güreş karşılaşmasında Arkadyalı Kerkyon’u öldürür.
  6. Erinos’ta Prokrostes olarak bilinen Damastes’i tıpkı onun yabancılara yaptığı gibi bedenini yatağına uydurmaya zorlayarak öldürür.
  7. Herakles de zorbaları onların insanlara davrandığı şekilde öldürürdü. Theseus da hep benzer bir yol izlemiştir. Bousiris’i kurban ederek, Antaeous’u güreşte, Kiknos’u tek tek dövüşte, Termeros’u kafasını parçalayarak öldürmüştür.
Hippolyte Flandrin (1809–1864), Theseus Babası tarafından tanındığında (1832)

MEDEA

Sonunda Atina’ya varan Theseus, Atina’yı büyük problemlerin içinde bulur. Çünkü Korinth’ten Atina’ya kaçmış olan ve Egeus’u çocuksuzluktan kurtaracağına söz veren Medea burada yaşıyordur. Egeus yaşlanmıştı ve kentteki bölünmeler sebebiyle korku içindedir. Theseus bir süre kimliğini gizlemenin iyi olacağını düşünür. Ancak Medea, Theseus’un kim olduğunu anlar ve onu şölende zehir öldürmeye karar verir. Theseus şölende kılıcını kaldırıp sunulan eti keseceğinde, Egeus kılıcı tanır ve ona verilmiş zehirli kadehi devirir. Böylece, Egeus Medea’yı kovar.

Ancak Egeus çocuksuz ölürse, erkek kardeşi Pallas’ın oğulları kral olacağını ummaktadır. Ancak Theseus’un gelişiyle bu değişir. Pallas ve elli oğlu iki guruba ayrılırlar. Pallas’ın başında olduğu birinci grup kente yürürken, ikinci grup pusuya yatarak saldıraya hazırlanır. Ancak içlerinde bulunan Leos adındaki haberci durumu Theseus’a bildirir. Theseus da pusuya yatanların hepsini yok eder. Böylece Pallas ve kendi birliği dağılır.

ntoine-Placide Gibert (1806-1875), Theseus Babası tarafından tanındığında (1832)

MARATHON BOĞASI

Halkın sevgisini kazanmak isteyen Theseus, Tetrapoliste oturanlara zarar vereen Marathon Boğasını yakalamak için yola koyulur. Yolda onu konuk eden Hekale isimli kadın, eğer Theseus sağ dönerse Zeus’a adak adayacağını söyler ancak Theseus’un dönüşünden önce ölür. Theseus boğayı yakalar ve onu kent içinden önce sağ geçirerek gösteri yapar ardından da Apollo’na adar.

Theseus Maraton Boğasını eğitirken, Charles-Andre van Loo (Carle van Loo)

MINOTOR

Çok geçmeden Girit’e verilmekte olan haracın üçüncüsü gelir. Girit Kral’ı Minos’un oğlu Androgeous, bir ihanet sonucu Atina sınırlarında öldürüldüğünden Minos, sürekli savaş yoluyla Attika’ya saldırır. Ülkelerine kıtlık ve veba gelir. Biliciler Minos yatıştırılırsa bu felaketlerin sona ereceğini söyler. Bunun üzerine Minos’a ne istediği sorulur. Minos da her dokuz yılda bir Girit’e yedi kız ve erkeği haraç olarak göndermelerini ister, Atinalılar mecbur kabul eder. Bu gençler Labirentte Minotor’a verilir.

Ancak Filokhoros, Giritlilerin bu iddayı kabul etmediğini anlatır. Labirent mahkumların kaçmaması için yapılmış bir hapishanedir. Minos’un ölen oğlu onuruna oyunlar düzenlediği ve yenene Atinalı gençleri verdiğini gençlerin bu esnada Labirentte tutulduğunu anlatır. Aristotales’de benzer yorumlarda bulunur.

Ariadne Theseus’a labirentte yolunu bulması için ip verirken, Pelagius Palagi (1775-1860).

Üçüncü haraç geldiği zaman gidecek olanlar kurayla seçilmektedir ve bu durumdan Egeus’u sorumlu tutarlar. Hem bütün bu olanlar onun suçudur, hem de cezayı çeken halktır. Üstüne üstlük tahtı evlilik dışı yabancı bir oğula bırakmıştır. Bu durum Theseus’u etkiledi ve kuradan bağımsız, gitmeye gönüllü olur. Egeus oğlunu fikrinden döndürmek istese de başaramaz. Halk ise onun bu soylu davranışına saygı duyarlar.

Hellanikos adlı antik yazar, Minos’un gelerek kendi haraçlarını kendi seçtiğini ve Theseus’u kendi ayırdığını söyler. Anlaşmaya göre gençler yanlarında herhangi bir silah bulundurmayacak ve eğer Minotaur öldürülürse ceza sona erecektir.

Gençlerin geri dönme umudu olmadığından daha önceki iki seferde tekne kara yelkenle Girit’e açılmıştır. Bu sefer Theseus babasını yüreklendirip, ona Minotor’u öldüreceğini söylediğinde Egeus ona beyaz yelken verdi ve eğer Theseus canlı dönerse bu beyaz yelkeni kullanmasını istedi.

Gustave Moreau (1826–1898), Atinalılar Minotor’a Teslim Edilirken (1855)

Theseus, kendisi ile birlikte kurada çıkanları Delphi’ye götürdü ve beyaz yün sarılmıs kutsal zeytin ağacının dalını Apollo’ya adak olarak sundu. Burada Delphi kahini, Theseus’a Afrodit’i kendi kılavuzu yapmasını ve ona adaklar adamasını bildirdi.

Girit’e ulaştıklarında birçok şairin ve tarihçinin anlattığı kimi Minos ve Pasiphae’nin kızı Ariadne’den ünlü ipi alarak, Labirent’in dolambaçlı yollarından nasıl çıkılacağını öğrendi. Böylece Minotor’u öldürdü ve Ariadne’yi alarak yelken açtı.

Ferekides adlı yazar, Theseus’un Giritlilerin teknelerini delerek, kendisini izlemesini önlediğini de anlatır.

Filokhoros adlı yazarın öyküsüne göre, Minos yıllık oyunlarını izlerken ödülü daha önceki iki yarışmada kazanan Tauros’un kazanmasını bekliyordu. Ancak Tauros, Minos’un karısı Pasiphae arasında bir yakınlık olduğundan suçlanıyordu. Maçları izleyen Ariadne ise Theseus’un yakışıklılığına ve gücüne hayran kalmıştı. Theseus, Tauros’u yenip küçük düşürünce Minos bundan çok hoşlandı. Böylece Atinalı haraçları geri verdi ve haraç almayı kaldırdı.

Charles-Édouard Chaise (1759-1798), Theseus’un Minotor’u Yenmesi, 1791

ARIADNE

Bazı hikayeler Ariadne’nin Theseus tarafından terk edildiği için kendini astığını söyler, bazıları denizciler tarafından Naksos’a (Nakşa Adası) götürüldüğünü ve orada Dionysos rahibi Oinaros ile birlikte yaşadığını söyler. Kimisi de Ariadne’nin gerçekte Theseus’tan Oino­pion ve Stafılos adında oğullan olduğunu söyler. Ancak bunların içerisinde en ünlüsü Amathsioslu Paion’un anlattığıdır. Theseus, hamile Ariadne ile dönerken fırtına çıkar ve Kıbrıs’a sürüklenir. Kadın burada kyıya çıkar ama Theseus teknedeyken denize sürüklenir. Kıbrıslı kadınlar, Ariadne’ye aralarına alır ve onu avutmaya çalışırlar. Ancak Ariadne çocuğuyla birlikte doğum esnasında ölür. Theseus geri döndüğünde onun öldüğünü öğrenerek, buna çok üzüldüğünü anlatır.

Naksosluların öykülerine göre ise iki Minos ve iki Ariadne vardır. Bir Ariadne, Naksos’da Dionysosla evlenerek Stafilos ve kardeşini doğurmuştur. Daha sonraki zamana ait olan Ariadne ise Theseus tarafından kaçırılmış ve bu adaya terk edilmiştir.

Ariadne Theseus Tarafından Terk edildiğinde, Herbert James Draper (1864–1920)

EGEUS’UN ÖLÜMÜ

Theseus dönüş yolunda o kadar mutludur ki Egeus’un verdiği beyaz yelkeni çekmek Theseus’un aklına gelmez. Kara yelkenleri gören Egeus umutsuzluğa kapılarak kendini denize atar.

Yazar aslında aralarda insanların/bölgelerin bazı geleneklerinin Theseus’un bu maceralarından kaynaklı nasıl oluştuğunu anlatmaktadır. Örneği dönüş yolunda Delos’a uğrarlar ve burada Labirentteki dolambaçlara öykünen bir dans yaptıkları için, Deloslular bu dansı hala yapmaktadır. Ama ben özeti uzatmamak için bu bilgileri atlayıp, anlatılan ana hikayeyi aktarmaya çalışıyorum.

THESEUS’UN GEMİSİ — FELSEFE

Theseus’un bu yolculukta kullandığı gemi Atinalılar tarafından saklanır. Ancak zaman zaman eskiyip çürüyen tahtaları çıkarır ve yerlerine yenilerini takarlardı. Böylece gemi felsefecilerin “büyüme” konusundaki mantıksal sorularının bir bakıma yaşayan örneği oldu. Bazıları teknenin aynı tekne olmadığını öne sürerken, diğerleri değişime karşın aynı kaldığını savunmuştur.

ATİNA DEMOKRASİSİNİN KURUCUSU

Babası Egeus’un ölümünden sonra Theseus, Attika’da dağınık oturan herkesi tek bir kente yerleştirir. Böylece bir durum olduğunda toplanamayan anlaşmazlığa düşen herkesi tek bir halk oluşturur. Yoksullar Theseus’un bu çağrısına hemen uyar, zenginleri ise kralsız bir demokrasi kuracağını söyleyerek ikna eder. Kendisi sadece savaş sırasında komutanlık üstlenecek ve yasaların koruyucu olacaktır. İşte bu şekilde kentini kurdu ve tüm kente Atina adını verir.

Theseus daha sonra şehrini daha çok büyütmek istediğinden tüm insanları şehrine davet eder ve kentin yerlilerine eşit olacaklarını söyler. Bunun üzerine kente doluşan insanların demokrasiye zarar vermesine izin vermez. Halkı soylular, çiftçiler ve zanaatçılar olarak ilk o olur. Soylulara dinsel ayinlerin gözetilmesi, yüksek memurların saptanması, yasaların öğretilmesi, göğü yorumlamak gibi görevler verir. Aristotales, ilk kendi egemenliğinden vazgeçen kişinin Theseus olduğunu söyler. Theseus, üzerinde öküz simgesi olan para bastırır. Sonra da Megara topraklarını Attika’ya katar.

Yunanlıların, Zeus onuruna Olimpos Oyunları düzenlemesi gibi, Theseus da Poseidon onuruna İstmian Oyunlarını düzenler. Bazılarına göre ise Theseus İstmian Oyunlarını, öldürdüğü Megara’da öldürdüğü Skeiron adına düzenler. Çünkü Skeiron, anne tarafından kuzenidir. Başkalarına göre ise bu Skeiron değil ama Sinis’tir. (İki isimde Troezen’den Atina’ya kara yolundan giderken öldürdüğü kişilerdir)

AMAZONLAR

Filokhoros, Herakles ile birlikte Theseus’un Amazonlara karşı seferine katıldığını söyler. Yiğitliği karşısında da Amazon Antiope’u kazanmıştır. Ancak Ferekides, Hellanikos ve Herodoros Theseus’un Amazon seferini Herakles’in zamanında çok sonra kendi komutası altındaki bir filo ile yaptığını söyler. Bion ise, Theseus’u beğenen Amazonların onun gemisine hediyeler gönderdiğini ve Theseus da bu hediyeleri getiren Antiope’u kaçırdığını söyler.

Amazonların Attika’ya saldırmalarının kökeni buydu. Kleidemos’a göre üç ay boyunca Attika ve Amazonlar çarpışmışlardır ve Hippolyte’nin ara buluculuğu ile (Antiope değil) barış anlaşması yapılmıştır. Ancak kimilerine göre de Antiope, Theseus’un yanında savaşırken Amazon Molpadia tyarafından öldürülür.

Plutarch, bu kadar eski olaylar ele alındığında bir sürü belirsizlik olmasının normal olduğunu belirtir. Ama insanların geleneklerinden, tapınaklardaki yazılardan Amazonların burada savaştığı, savaşın bir anlaşma ile sonlandığı ve Amazonların gömülü olduğu yerlerin bilindiğinden bahseder.

Ardından Theseidos denilen şiirden bahseder. Şiirde, Theseus, Phaedra ile evlenince Antiope’un öcünü almak isteyen Amazonların saldırısından ve Herakles’in onları nasıl öldürdüğünden bahseder. Plutarch’a göre bu şiir uydurma ve masal karışımıdır.

Theseus Atinalı Askerlere Amazonlara Karşı Liderlik Ederken, Peter Paul Rubens

THESEUS’UN SUÇLARI

Theseus’un Troezenli bir genç kız olan Anakso’yu kaçırdığı, Sinis ve Kerkion’un kızlarına tecavüz ettiği söylenir. Aias’un annes Periboia ile ve Fereboia ile İfikles’in kızları İope ile evlendiği de söylenir. Aegle adlı bir kız için Ariadne’yi terk etmekle de suçlanır. Ayrıca Helene’i kaçırması da Attika’yı savaşa boğmuş ve en sonunda sürgüne gönderilerek ölümüne sebep olmuştur.

Heredoros’a göre Kentaur-Lapith Savaşında, Lapithlere yardım etmesi dışında yiğitlik göstermemiştir. Ancak bazılarına göre bu dönemlerinde Iason ile Argo Seferine katılmıştır.

PERINTHOOS VE THESEUS

Theseus’un gücü ve ünü her yere yayıldıktan sonra Lapith Kralı Perinthoos gücünü sınamak isyirodu. Bunun üzerine Theseus’un sürüsünu Marathon’dan uzaklara sürdü. Theseus da onun peşine düştü. Ancak birbirlerini görür görmez güzelliklerin hayran oldular ve yiğitliklerine saygı duydular. Perinthoos, hırsızlığının cezasını ödeyeceğine söz verdi ama Theseus onu bağışladı ve dost oldular.

Perinthoos, Deidameia ile evleneceği zaman Theseus’u düğününe davet eder. Düğüne davetli olan kentaurlar şarapla küstahlaşıp, yabanıllaşmaya başladılar ve kadınlara sarkıntılık ettiler. Böylece Lapithler ve Kentaurlar arasında çıkan savaşta, Theseus Lapithlere yardımcı olur ve Kentaurlar Teselyanın dışına sürüldü.

Theseus ve Pirithous, Helen’i kazanmak için kumar oynarken

HELEN’İN KAÇIRILMASI

Hellanikos’a göre Theseus henüz evlendirilemeyecek kadar küçük olan Helene’in kaçırılmasında yer aldığında elli yaşındadır. Kimi yazarlar, Helene’i aslında onun kaçırmadığını ama İdas ile Linkeos onu kaçırınca sorumluluğu Theseus’un üstlendiğini yazar.

Ancak en çok tanığı olan öykü de Theseus ve Perinthoos birlikte Sparta’ya giderler ve kızı Artemis Tapınağında dans ederken kaçırırlar. Buradan kaçtıktan sonra ikisi bir anlaşma yapar; kurayı kazanan Helene’i kendine eş olarak alacak ancak kaybedene de uygun bir eş bulmasına yardım edecektir. Kurayı Theseus kazandı ve henüz evlenme yaşında olmayan Helene’i annesi Ethra’nın yanına bırakır.

Sonra da Perinthoos’a aynı hizmette bulunmak için Molosian Kralı Aidoneos’un kızını aramak üzere Epeirus’a yola çıkarlar. Bu kral karısına Persephone, kızına Kora ve köpeğine Kerberos demektedir. Kral kızının köpeğini yenebilecek adama vereceğine söz vermişti. Ancak Perinthoos ile Theseus’un niyetini öğrenince, Perinthoos’u köpeğine parçalatır ve Theseus’u hapseder.

Pirithous ve Theseus Helen’i Kaçırırken

THESEUS’UN ÖLÜMÜ

Bu arada Menestheos isimli biri Atina’da popülerlik kazanmaktadır. Atina’nın soyluları Theseus onları bir şehre toplayıp küçük kırallıklarından ettiği için ona düşmandır. Menestheos bu durumdan faydalanıp halk içinde Theseus’u yermektedir. Sparta Kralı Tyndareos, kızı Helene’i geri almaları için kardeşleri Kastor ve Pollux’u gönderir. İlk önce barışçıl şekilde kızı isteyen kardeşler, Atina halkı kızın burada olmadığını söylediğinde savaş başlatırlar. Menestheos, Atina kentini kardeşlere teslim eder ve onlara suçun Theseus’a ait olduğunu anlatır.

Bazıları da derki Theseus’un annesi Ethra tutsak alınarak Sparta’ya Helene ile birlikte götürüldü. Homeros, Ethra’nın Helene’le birlikte Truva’ya gittiğinden de bahseder.

Herakles, Molossouslu Aidoneos’un konuğu iken kral ona Theseus ve Perinthoos’a yaptıklarını anlatır. Herakles, Theseus’un serbest bırakılması için diller döktü ve kralı ikna eder.

Theseus, Atina’ya dönünce kendine adanan tüm kutsal yerleri Herakles’e adar. Sonra da daha önceki gibi devlete ve halkına egemen olmak istediğinde kendini bölünmeler ve karışıklıklar arasında bulur. Halkı oldukça yozlaşmıştır. Bu durumda umutsuzluğa düşer ve çocuklarını gizlice Euboea’ya, Khalkodon’un oğlu Elefenor’a gönderir. Kendisi de babadan kalma topraklarının olduğu Sykros’a göç eder.

Ancak Sykros Kralı Lycomedes idi ve Theseus, kendisi orada yaşayacağı için toprakların kendisine geri iadesini istedi. Bazıları ise Atinalılara karşı kralın yardımını istediğini söyler. Ancak Lycomedes; ya Theseus’un ününü kıskandığı için ya da Menestheos’a hizmet ettiği için ona ülkesinin topraklarını gösterme gerekçesiyle yüksek bir tepe götürür. Ardından da onu kayalardan atarak öldürür. O sırada kimse Theseus’un ölümünü dikkate almaz.

Truva Savaşı’nda Theseus’un oğulları sıradan asker olarak Elefenor’a eşlik eder. Menestheos öldükten sonra, Atina’yı geri ele geçirirler.

Yıllar sonra Marathon’da Medlere karşı dövüşenlerin birçoğu barbar Medlere karşı savaşan Theseus’u gördüklerini söylerler ve onun yarı-tanrı olarak anmaya başlarlar. Med savaşında onun hayaletini görmeleri üzerine Delphi kahinine danışırlar ve kahin onlara Theseus’un kemiklerinin onurlu bir şekilde Atina’ya gömülmesi gerektiğini bildirir.

Sykros Adasını fetheden Kimon, Theseus’un mezarını bulmaya çalışırken tepecik gibi görünen yeri gagalayan kartal görür. İlahi bir fikirle Theseus’un kemiklerini orada aramayı düşünür. Orada olağandan daha büyük insan tabutu, mızrak ve kılıç bulur. Bu kalıntılar Kimon tarafından Atina’ya götürülür ve sanki Theseus şehre tekrar geliyormuş gibi törenle karşılanır. Atinalılar ona mezar yapar. Mezarı bir türbe ve kaçak koleler ya da zulümden kaçan tüm orta sınıf insanlar için sığınağa dönüşür. Çünkü Theseus bir zamanlar savunan biri olmuştur.

Theseus Tapınağı, William James Muller

Related

  1. […] Plutarch, bu hikayeyi farklı anlatır. Theseus, Atina’ya ulaştığında Medea yüzünden ülkede karışıklık vardır. Medea, Theseus’un kimliğini anlar ve onu şölende zehirlemeye kalkar. Ancak Theseus, tabağındaki eti kesmek için kılıcını çıkarınca babası onu tanır ve kurtarır. Böylece Medea ülkeden kovulur. Ancak Atina halkının sevgisini kazanmak isteyen Theseus, Maraton Boğası’nı yakalamaya karar verir ve zaferle döner. […]

Cevap bırakın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

G-022SCGR6MW