G-022SCGR6MW G-022SCGR6MW

Tag: eski yunan

Ovidius – Dönüşümler (Metamorfozlar) 15 Kitap Özeti

Romalı ünlü şair Ovidius kimdir? Ünlü eserleri nelerdir? Metamorfozlar ne anlatır? Dönüşümler şiiri kaç kitaptan oluşur? Bütün bu sorulara yanıt arayacağımız bir makaleyi sizinle paylaşmak istiyorum. Makale içerisinde Dönüşümler Özeti'ni bulabilirsiniz. Her bir kitap içeriğinde hangi mitlerden bahsedildiği satır numara aralıkları ile paylaşılmıştır. Dönüşümler şiiri için bir rehber niteliğinde olan bu özette, Yunan Mitolojisi ve Roma Mitolojisi hakkında önemli konu başlıklarına erişebilirsiniz.

Evelyn De Morgan Kimdir

Evelyn De Morgan, 1855-1919 yılları arasında yaşamış bir İngiliz sanatçısıdır. De Morgan mitoloji, maneviyat ve sosyal adaletten ilham alan karmaşık, sembolik resimleriyle tanınıyordu. Aynı zamanda feminist harekete katkısıyla da tanınırdı.

Venüs ve Adonis Miti

Yunan Mitolojisi'nin en güzel çifti Venüs ve Adonis, bazen tanrıların bile sevdiklerini kaderden kurtaramayacağının kanıtıdır. Venüs ve Adonis'in öyküsünü gelin birlikte detaylı inceleyelim.

Atina Kralı Erechtheus ve 3 Kızı

Erechtheus, Yunan mitolojisine göre Atina'nın efsanevi yarı yılan yarı insan kralıdır. Erechtheus ve kızlarının öyküsü, nesilden nesile anlatılmış etkileyici mitlerdir.

Tragedya Özet: Sofokles – Elektra

Sofokles'in Elektra oyunu, en az Oidipus oyunu kadar ses getirmiştir. Elektra'nın babası Agamemnon'un haksız ölümüne karşı mücadelesini konu alır. Oyun özeti için tıklayınız.

Tragedya Özet: Sofokles – Aias

Sofokles'in Aias oyunu, Yunan kahraman Aias'ın (Ajax) çıldırmasını ve ordudaki saygınlığını yitirmesi üzerine intiharını konu alır. Tragedya'nın özeti için tıklayınız.

Tragedya Özeti: Sofokles – Filoktetes

Sofokles'in Filoktetes oyunu, bir zamanlar yarası yüzünden Lemnos Adası'na terk edilmiş Filoktetes'i, Truva savaşını kazanmak için geri getirmeyi hedefleyen Odysseus'un öyküsünü konu alır.

Homerik İlahiler [19-33]

Homerik İlahiler, Olimpos tanrılarının yanı sıra Dioskoriler gibi yarı tanrılara düzülmüş methiyelerden ve onların öykülerinden oluşur. Homerik İlahiler çevirisi için tıklayınız.

Homerik İlahiler [4]

Hermes Homerik İlahisi, Hermes'in doğumundan sonra olanları konu alır. Hermes, Apollon'un sürüsünü çalar ama abisiyle, yeni yaptığı liri hediye ederek barışır. Hermes Homerik İlahiler çevirisi için tıklayınız.

5 Adımda Herodot “Tarihin Babası”

Herodot, Tarihler isimli kitabı sayesinde "tarihin babası" olarak anılan, tarih yazımının öncüllerindendir. Bugün bile onun Tarihler kitabı, okuyucusunu büyülemektedir.

Antik Yunan İnsan Ruhu Teorileri

Ruh binlerce yıldır gizem ve merak konusu olmuştur. Yunan filozoflar insan ruhuna dair, birçoğu Doğu kaynaklı çeşitli teoriler geliştirmişlerdir.

Dionysos Kültü ve Oyuncakları

Yunan mitolojisinde Titanlar bebek Dionysos'u öldürmeden önce onu oyuncaklarla kandırarak kaçırmışlar ve sonra onu parçalara ayırmışlardır. Ancak Dionysos, Zeus'un uyluğundan yeniden doğdu. Peki Dionysos kültünün ayinleri ve bu oyuncakların önemi neydi?

ÜNLÜ YUNAN KAHRAMANI PERSEUS

Yunan kahramanı Perseus, Gorgon Medusa'yı öldürmüş, karısı Anrdomeda'yı korkunç bir canavar Ketos'tan kurtarmış ve Herakles'in büyük büyük babası olmuştur.

Son Yunan Tragedyacısı Euripides

Son Yunan tragedyacısı Euripides, ölümünden sonraya kadar takdir edilmemiş, insanlık dramına gösterdiği ustaca ilgiyle Yunan tragedyası dönemini kapatmıştır.

Euripides: Orestes Özet

Euripides'in Orestes eseri, anne katili Orestes'in cinayet sonrasında başına gelen olayları konu alır. Yeraltı tanrıçalarının gazabına uğrayan Orestes, amcası Menelaos'un yardımı ile kurtulmayı umar.

Trajik Aşk Öyküsü: Orion ve Artemis

Orion ve Artemis'in öyküsü, mitolojik bir aşk hikayesi olarak bilinmesine rağmen, trajik bir son ile biter. Orion, her durumda gökyüzünde bir takımyıldızına dönüşür.
G-022SCGR6MW