G-022SCGR6MW G-022SCGR6MW

Tag: mitolojide tufan mitleri

Yunan Mitolojisinde Tufan Mitleri: Deukalion

Dünya mitlerinin hepsinde tufan hikayesi bulunur. Yunan Mitolojisin'de yerel ve büyük çaplı tufan mitlerinden bahsedilir. Bunların en ünlüsü Deukalion Tufanıdır.
G-022SCGR6MW