G-022SCGR6MW G-022SCGR6MW

Uncategorized

Thisbe ve Pyramus: Trajik Bir Aşk

Thisbe ve Pyramus, Babil'de yaşayan ve birbirine aşık olan iki gençtir, ancak ailelerinin düşmanlığı nedeniyle bir araya gelemezler. Gizlice kaçmaya karar verirler, ancak bir yanlış anlama sonucunda Pyramus, Thisbe'nin öldüğünü zannedip kendini öldürür. Thisbe, Pyramus'un cesedini bulduğunda kendini de öldürür ve aşkları, ikisinin de kanlarıyla kırmızıya dönen dut meyvesiyle ölümsüzleşir. Bu trajik hikaye, yasak aşkın ve yanlış anlamaların acı sonuçlarını sergileyen antik bir efsanedir.

Germen Dini & Mitolojisi

Özet Kısa Bir Tarihçesi Karadeniz'den Orta Avrupa'ya, İskandinavya'dan İzlanda ve Grönland'a kadar uzanan bir coğrafi alanda Germen dini, Hıristiyanlık öncesi Germen halklarının inançları, ritüelleri ve mitolojisiydi....

Sleipnir

Sleipnir, Loki ve jötunn aygırı Svaðilfari'nin oğludur. Bir tanrının oğlu olmasına rağmen, Sleipnir listelerde ve tanrıların hikayelerinde Æsir arasında sayılmaz (üvey kız kardeşi Hel gibi) ve bunun yerine Óðin'in atı olarak tanımlanır. Şiirsel Edda, Düzyazı Edda, Gesta Danorum, Völsunga destanında ve şiir, sanat, folklor ve yer adlarında kanıtlanmıştır.

Gökkuşağı yılanı

Avustralya'daki inanç sistemleri şaşırtıcı derecede çeşitli olmalarına rağmen, tekrar tekrar ortaya çıkan bir karakter vardır: Gökkuşağı Yılanı.

Aztekler

Nahuatl dilini kullanan gezici bir Meksika topluluğu olan Aztekler, öncelikle M.S 6. yüzyılda Orta Meksika'da bir bölgeyi işgal ettiler. 1395'te tamamen yerleşik hale gelene kadar çalkantılı birkaç yüzyıl geçti.

Budizm Efsaneleri – Giriş: Asoka’nın Çocukluğu

O dönemler, Rajagriha kentinde Kral Bimbisara hüküm sürüyordu. Ajatasatru adında bir oğlu vardı. Bimbisara'dan başlayan aile soyu Ajatasatru, Ujjayin, Munda, Sahalin, Tulakuchi, Mahamandala, Prasenajit ve Nanda'ya kadar uzandı. Nanda'nın oğlu ise Pataliputtra kentinin hükümdarı oBindusara'ydı. Kral Bindusara'nın da Susima adında bir oğlu vardı.

Kızılderili Mitolojisi – Giriş

Pavlus, Atinalı filozofların ricası üzerine ilahi varlıklar hakkındaki görüşlerini onlara açıklarken diğer tuhaflıkların yanı sıra şöyle bir şey ileri sürmüştür: "O, yeryüzündeki tüm kavimleri tek bir damla kandan yaratmıştır. Onu arasınlar ve kabilse bulsunlar fakat o, hiç birimizden uzak değildir."

Babil Mitolojisi – Giriş – Babil Tanrıları – Birinci Bölüm

Bir zamanlar birçok âlim arasında, Babil medeniyetini tamamen Sami kökenli olarak değerlendirmek oldukça yaygındı. Bu ülkenin dini üzerine yazılar yazanların birçoğuysa çalışmasını, çok erken bir dönemden beri Fırat Nehri'nin kıyılarında varlığını sürdürdüğünü bildiğimiz karmaşık dini uygulamaların ve inanç sisteminin asıl yaratıcılarının, Sami Babillileri ile Samiler olduğu savına dayandırmaktaydı.

Mısır Mitolojisi – Giriş

Mısır dini, yaklaşık iki bin yıldır Batı'nın ilgisini çekmektedir. Yerel halklar atalarının inançlarına güvenlerini kaybettiklerinde Mısır'ın "bilge rahibeleri"ne yöneldiler ve "Mısır'ın bilgeliği"ne duyulan hürmet,...

Japon Mitolojisi – Giriş – Birinci Bölüm

Asya'nın doğu denizlerinin etrafına dizilip günümüzde Japonya olarak bilinen uzun takımada, eski zamanlarda Aynular denen vücutları kılla kaplı yerliler tarafından iskân edilmişti.

Hawaii Mitlerine Giriş

Hawaii Adaları'na ait efsaneleri dünyanın herhangi bir ülkesine ait efsaneler kadar çeşitlidir. Aynı zamanda, İngiliz ve Alman çocukların ilgisini çeken peri masallarından biçim ve fikir bakımından farklıdırlar. Hawaii mitolojisi, tüm mitlerin üzerinde yükseldiği ilkeleri temel alır.

Vettir & Efsanevi Varlıklar Hakkında – Huldre – Nix – Su Ruhları – Deniz Kızları – Brownie – Yer Altı İnsanları – Kurt Adamlar...

İster iyi ister kötü olsun tüm doğaüstü varlıklar, günümüzde de hâlâ kullanılan ortak bir isimle anılıyordu

İskandinav/Kuzey Kahramanlarıyla İlgili Efsaneler

Kuzey halklarının eski söylencelerinin yanında efsanevi kahramanları hakkında bilinmesi gerekenler burada.

Mimir

Bestla'nın kardeşi olduğu varsayılıyordu ve bu varsayım Mimir'i, Óðin'in amcası olarak nitelendirmemizi kolaylaştırıyor.

Frigga

Frigga en önemli tanrıçalardan biriydi ve kocası Óðin'in kadın haliydi. Tanrıların “kraliçesi” olarak kabul edilir ve adı “Sevgili” anlamına gelirdi.

İdunn

Altın elmaların sahibi, Anne İdunn hikayesi.

Freyja

O aslında hiç de sandığınız gibi değil. -Loki İşte Freya'nın hikâyesi.
Error decoding the Instagram API json
G-022SCGR6MW