Etiket: Atina

Son Yunan Tragedyacısı Euripides

Son Yunan tragedyacısı Euripides, ölümünden sonraya kadar takdir edilmemiş, insanlık dramına gösterdiği ustaca ilgiyle Yunan tragedyası dönemini kapatmıştır....

Euripides: Orestes Özet

Euripides'in Orestes eseri, anne katili Orestes'in cinayet sonrasında başına gelen olayları konu alır. Yeraltı tanrıçalarının gazabına uğrayan Orestes, amcası Menelaos'un yardımı ile kurtulmayı umar....

MİTOLOJİK YARATIKLAR: 4 ADIMDA MİNOTOR

Mitolojik Yaratık Minotor Kimdir ve Theseus onu nasıl öldürmüştür? Ünlü mitolojik hikayenin arkasında yatan gerçekler nedir? Minotor bir canavar mıdır?...

Peloponez Savaşı ve Antik Yunanistan’a Etkisi

Peloponez Savaşı, Antik Yunanistan'ın altın çağını sona erdiren Sparta ve Atina arasında uzun yıllar devam eden ünlü savaştır ve Helenistik Dünya'nın ortaya çıkmasına yol açmıştır....

Karyatidler: Atina’nın Kızları

Karyatid, bir sütun veya sütun yerine mimari destek olarak işlev gören yontulmuş bir kadın figürüdür. Mimarideki asıl amacı dekorasyondur. En ünlü Karyatidler Atina, Akropolis Tepesi'ndeki...

Atina’nın adı nereden gelir?

Atina, Yunanistan'ın başkenti ve en büyük şehridir. Kayıtlı tarihi MÖ 3.200'lere kadar uzanan dünyanın en eski şehirlerinden biridir! Atina, Demokrasinin doğduğu yer olarak bilinir ama...