G-022SCGR6MW G-022SCGR6MW

Tag: Hjaðningavíg

Hjaðningavíg

Savaşa Dair KAHRAMANLARLA İLGİLİ EFSANELER Kral Hogni'nin Hild adında bir kızı vardı. Günlerden bir gün Hogni kralların buluştuğu bir toplantıya gittiğinde kızı Hild, Kral Hedin...
G-022SCGR6MW