G-022SCGR6MW G-022SCGR6MW

Delfi Kehanet Merkezi

Published on:

Antik Yunan coğrafyası, bazıları kahinlere de ev sahipliği yapan dini mekanlar ve kutsal alanlarla doluydu. Her kehanet belirli bir tanrıyla ilişkilendirilirdi. Tanrıların kralı Zeus’un hem Olympia hem de Dodona’da kehanet tapınakları vardı. Ancak Yunan tarihi boyunca en önemli tapınak, Delphi Bilicilik Merkezi olmuştur. Burada tanrı Apollon’un kutsal bilgeliği ve kehanetleri gizemli rahibe Pythia tarafından aktarılırdı. İnsanlar Apollon’un söylediklerini duymak umuduyla Yunanistan’ın dört bir yanından ve ötesinden Delphi’yi ziyaret ederlerdi.

Tanrılara danışmak eski Yunan dininin temel taşlarından biriydi. İnsanlar bir tanrıyla iletişim kurmanın kendilerine ilahi bilgeliğe ulaşma imkânı sağlayacağına inanırdı. Bazıları da bir tanrının şahsi lütfunu umar ve ilgili tanrı ya da tanrıçayı yatıştırmak için sunular getirirdi.

Kehanet tanrısı Apollon, ileride neler olacağını bilmek isteyenler için uygun bir seçenekti. Ancak Delphi’de, çoğu zaman kehanetten ziyade ilahi tavsiyeler verilirdi. Ziyaretçiler belirli bir soru sorar, Pythia da bazen bir bilmece ya da mısra şeklinde cevap verirdi.

Pythia, Apollon’un rahibesinden ziyade onun bir temsilcisi gibiydi. Tanrıdan faniye sözün aktarıldığı bir aracı olmak gibi eşsiz bir görevi vardı. Her danışma gününden önce, görevine hazır olmak için kutsal alana yakın Castalian pınarında kendini arındırırdı.

Danışma süreci ayrıntılı ve sınırlıydı. Delphi Kahini’ne erişim yılın dokuz ayı boyunca ayda sadece bir kez verilirdi. Apollon’un kış aylarını daha sıcak iklimlerde geçirdiğine inanılırdı. Bu da yılda sadece dokuz günün müsait olduğu anlamına geliyordu. Pythia’yı herkes ziyaret edebilirdi, ancak nereden geldiğinize bağlı olarak bir hiyerarşi vardı. Ziyaretçiler özel kişilerden şehir devleti temsilcilerine ve zengin, egzotik krallara kadar uzanıyordu. Ancak, Apollo’nun kelamını ararken, tüm faniler eşitti.

Delphi’deki kutsal alan muhtemelen küçük, nispeten önemsiz bir yerleşimden geliyordu. Erken tarihi hakkında çok az şey bilinmektedir ve antik kaynaklar alanın kökenleri konusunda farklılık göstermektedir. Bazıları buranın tanrı Dionysos’un mezarının bulunduğu yer olduğunu söylemektedir. Diğer kaynaklar ise Delphi’nin antik ana tanrıça Gaia’nın evi olduğunu belirtmektedir. Bu eski soy ve önemli tanrılarla olan eski bağlantılar daha sonra kehanete ve açıklamalarına itibar kazandırmıştır.

Delphi’nin eşsiz konumu, uluslararası bir dini mekân olarak başarısında da temel rol oynamıştır. Antik Yunanlılar Delphi’nin bilinen dünyanın göbeğini işaret ettiğine ve Zeus tarafından kurulduğuna inanıyordu. Bölgede alışılmadık bir işaret taşı ya da omphalos bulunmuştur ve bunun tam merkez noktayı gösterdiği düşünülmektedir.

Delphi’nin dağlık konumu aynı zamanda Korint’ten Kuzey Yunanistan’a giden önemli bir ticaret yolu üzerindeydi. Bu, ziyaretçilerin uzak bölgeye nispeten kolaylıkla erişebileceği anlamına geliyordu.

Belki de en önemlisi, Delphi bağımsızdı. Burası büyük bir şehir devletine bağlı değildi ve Amphictyony olarak bilinen bir temsilciler meclisi tarafından yönetiliyordu. Bu da Delphi’nin iç savaşlarda ve ulusal krizlerde tarafsız bir tutum sergileyebileceği anlamına geliyordu.

Delphi Kahini, her antik ziyaretçiye açıktı. Bölgede muazzam bir zenginlik vardı. Tapınaklar, hazine binaları ve devasa heykeller Yunanistan ve ötesindeki şehirler tarafından adanmıştı. Herkes giderek daha rekabetçi hale gelen bir dünyada kendi gücünü ve önemini göstermenin bir yolu olarak Delfi’de varlığını göstermek istiyordu.

Delphi Kahini binlerce yıllık tarihi boyunca sayısız açıklama yapmıştır. Ancak aşağıda incelenen olayların, antik Yunan tarihindeki önemli rolü açıktır. Kahin, antik Yunan medeniyetini şekillendiren kilit olayların çoğunda rol oynamıştır. Çağı belirleyen Pers savaşlarından, Doğu ve Batı arasındaki nihai savaştan, Büyük İskender’in imparatorluğu muazzam bir şekilde genişletmesine kadar. Ancak belki de daha da önemlisi, devletlerin, toplumların ve kültürlerin gelişimindeki yardımıydı. Atina ve Sparta gibi şehir devletleri Delphi’ye büyük borçluydu. Özellikle, antik Atina siyaseti ve kültürü bugün bile batı medeniyeti üzerinde derin bir etkiye sahiptir.

Peki Delfi Kehanet Merkezine danışan ünlü isimler kimlerdi? Daha fazla bilgi için Delfi Kehanet Merkezi’nin Ünlü Danışanları yazımıza göz atabilirsiniz.

Related

1 Yorum

Cevap bırakın

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

G-022SCGR6MW